Recensie | Dubbeldam maakt stemming zichtbaar en hoorbaar

Opsterland-Ooststellingwerf - Jurjen K. van der Hoek verzorgt met enige regelmaat recensies voor deze website, over exposities in onze regio.

BEETSTERZWAAG - Jubileumtentoonstelling bon voyage, schilderijen van Ton Dubbeldam bij Galerie Terbeek, Hoofdstraat 42 in Beetsterzwaag. Tot 29 december. Het leven dat kunstenaar Ton Dubbeldam in zijn schilderijen beleeft is meer dan goed. Het is top goed, bijna goddelijk verheven dus hemels best. Het warme zonlicht  erin kleurt het leven stralend mooi. De sfeer is er gemoedelijk en ongecompliceerd. Niet van hier en nu, maar van daar en toen. De mensen in de composities van Dubbeldam zijn, zo lijkt het, vooral van de betere stand van vroeger toen het leven zeker goed was. Uitgetekend en afgebeeld Binnen de kaders van Dubbeldam is het druk, maar dat rumoer lost op in de puzzel van aangereikte gegevens. Heerst er evenwel drukte in de compositie, er is rust in de sfeer. De schilder weet het moment van afbeelden goed stil te zetten en toch de beweging in die bevriezing vast te houden. Het is een boeiend schouwspel dat de schilder aandient. Niet alleen in de kleurige vlakken die het beeld maken, maar ook in de handeling die is uitgetekend en wordt afgebeeld. Daarin legt Dubbeldam zichtbaar stemming, in opmaak en stijl is de sfeer hoorbaar. De unieke mens De figuren op het toneel van het leven zijn als figuranten in het beeld neergezet. Tussen de mensen in de groep gaat het individu op in de massa, maar blijft toch als opvallende eenling zichtbaar. Dat geeft het karakter van de schilderijen van Dubbeldam weer: de personen die hij uitdrukt zijn vooral in zichzelf gekeerd en maken vrijwel nergens contact met elkaar. Het gaat de schilder om de uitdrukking van de unieke mens, dat maakt zijn werk bijzonder. Variatie op thema Dubbeldam bekijkt zijn wereld met oog voor detail, zet zijn impressies vol met korte penseelstreken die de werkelijkheid suggereren. In de expressie voert de schilder zelfs het pointillisme ten tonele, om daarmee niet al te strak in het zichzelf aangemeten keurslijf te zitten. Een dergelijke aanpak houdt de stijl levendig, want van een afstand de omgeving bekijkend geeft de werkelijkheid ook niet al het zichtbare tastbaar prijs. Meestal is de blik frontaal gericht op het gegeven. Een enkele keer vliegt het gezicht hoog aan en wordt het onderwerp als in vogelvlucht bekeken. Dat laatste geeft een markante zienswijze. Vooral de weerklank van licht op water geeft daarnaast een bijzondere uitstraling. In het strijklicht van een ondergaande zon, de laatste stralen twinkelen op de golfjes van het water, zet Dubbeldam een prachtige verfijning in de variatie op het thema neer. De verre einder Maar toch trekt mijn blik naar de meer beschouwende omgevingen, waar de rust heerst binnen de kaders. Waar je jezelf in de compositie een eind weg peinst zonder gestoord te worden door al te veel onderwerp en schilderachtige nuanceringen. De stranden met weidse blik over de grote zee waar boven de strakke horizon een indrukwekkende lucht hangt. Er heerst daar een bijna doodse stilte, verademend. Een groots meditatief moment. In die verrukkelijke verlatenheid kan Dubbeldam het echter toch niet laten om enig leven aan te vullen. Er toeven enkele figuurtjes in de vlakte, er vaart een schip op de verre einder. Jurjen K. van der Hoek Zie ook weblog Kunststukjes: jurjenkvanderhoek.tumblr.com