Petitie voor collectief vuurwerk in Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf -  Politieke partij OpsterLanders wil een collectief vuurwerk in de dorpen van Opsterland.

OpsterLanders is een maand geleden een handtekeningenactie in de gemeente gestart om het afsteken van collectief vuurwerk in de dorpen te stimuleren en om een consequente handhaving van het verbod op afsteken van consumentenvuurwerk buiten de toegestane uren. ,,Een ruime meerderheid van de inwoners van Nederland is zich bewust van het feit dat het afsteken van particulier vuurwerk leidt tot miljoenen euro’s schade, veel letsel, milieuvervuiling en onnodige stress bij mensen en dieren", aldus Ammy Langenbach uit Gorredijk en Johan Sieswerda uit Bakkeveen. Raadsfractie OpsterLanders ziet graag dat de gemeente Opsterland het collectief vuurwerk bevordert en particuliere initiatieven daarvoor faciliteert. Zo genieten de inwoners van Beetsterzwaag jaarlijks al van een prachtige vuurwerkshow die professioneel is georganiseerd. Daarnaast wil OpsterLanders dat het vuurwerkverbod buiten de toegestane uren eindelijk eens goed wordt gehandhaafd: voor een ontspannen jaarwisseling voor mens en dier. De handtekeningenlijst met de toelichting is te vinden en te downloaden op www.opsterlanders.nl en zal voorafgaand de raadsvergadering van 15 december op ludieke wijze worden aangeboden aan de burgemeester van Opsterland.