Prins Bernhard Cultuurfonds doneert 1500 euro aan dorpshuis De Mande in Haule

Opsterland-Ooststellingwerf -  Dorpshuis De Mande in Haule krijgt € 1500 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân voor de aanschaf van nieuwe audio apparatuur in het kader van de renovatie van het dorpshuis.

Het dorpshuis ondergaat een ingrijpende verbouwing voor uitvoering van groot onderhoud, een groot aantal functionele verbeteringen en belangrijke verbeteringen in het kader van duurzaamheid. Dit moet leiden tot onder meer uitbreiding van gebruiksmogelijkheden voor de bevolking en de verenigingen in en rondom Haule, en met name hierbij voor de faciliteiten van toneelverenigingen en overige evenementen. De verbouwing, waarmee een bedrag is gemoeid van ongeveer € 250.000, en waarvoor ook al belangrijke subsidies van gemeente en provincie, zowel regulier als voor duurzaamheid, zijn toegekend, is in mei gestart en zal rond 15 december zijn beslag krijgen. Jan Roelof van Weperen, voorzitter van het bestuur: ,,Naast de ruime bijdragen van het Rabobank Coöperatiefonds, het Landbouwschoolfonds Oosterwolde en Omstreken, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, de Stichting Bercoop Fonds, het Oranje Fonds en het VSBfonds vormt deze donatie het sluitstuk van onze financiering vanuit deze fondsen. Deze donatie s daarbij is met name gericht op een verdere professionele uitbouw van de mogelijkheden voor toneelvoorstellingen en evenementen. En daarmee ook voor een gezonde exploitatie." Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Zij stimuleert met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en  beurzen bijzondere initiatieven en talent. Bij financiële steun aan particulieren en organisaties geeft zij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt. Tevens geeft zij aan particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.