Dubbelfeest met Lida Dykstra op De Jasker in Nij Beets

nij beets - OBS De Jasker heeft op woensdag 10 december een dubbelfeest te vieren.

De school uit Nij Beets wordt deze dag gecertificeerd als drietalige school. Tegelijkertijd start De Jasker met het project De Bibliotheek op School. Een intensieve samenwerking met de bibliotheek waarin het leesgedrag met een monitor wordt bijgehouden. De Friese schrijfster Lida Dykstra is deze ochtend aanwezig om samen met de leerlingen een verhaal te schrijven. Aan de certificering voor drietalige school is veel voorbereiding vooraf gegaan. Er is flink geïnvesteerd in leermiddelen. De eigen vaardigheid van Engels en Fries is erg belangrijk. Het team heeft afgelopen jaar scholing van Engels met goed gevolg afgerond. En de school moest ‘examen’ doen om tekijken of het onderwijs in alletalen goed is. ,,We hebben ermet elkaar drie jaar hard aan gewerkt”, vertelt directeur Nynke Nicolaï. Een speciale commissie heeft gekeken naar de manier van lesgeven op De Jasker en welke resultaten leerlingen haalden op hun eindtoetsen in verschillende talen en of ze de juiste leermiddelen in huis hebben. Toen dat allemaal dik in orde bleek, werd De Jasker officieel een drietalige school. Naast meertaligheid heeft De Jasker lezen als speerpunt. Met deze start van het project De Bibliotheek op School gaat De Jasker intensief samenwerken met de bibliotheek om lezen leuker te maken. Jeugdbibliothecaris en mediacoach Hilda Moen zal vaak op school aanwezig zijn om leesactiviteiten te organiseren en om kinderen aan de juiste boeken te helpen. Voor vrij lezen wordt dagelijks vijftien minuten tijd ingeruimd zodat – volgens onderzoek – de woordenschat van de kinderen met zo’n 1.000 extra woorden per jaar groeit. Of de kinderen ook nieuwe woordjes leren van de Friese schrijfster Lida Dykstra moet nog blijken, maar een feest wordt het in ieder geval wel.