Twaalfdaagse militaire oefening bij Drachten

Drachten - Het 13e infanteriebataljon, Deltacompagnie, houdt tot en met 12 december een oefening in het gebied tussen Drachten, Vries, Hoogeveen en Steenwijk. De oefening is maandag begonnen.

Aan de oefening wordt meegedaan door 11 wielvoertuigen en 48  manschappen. Er wordt beperkt gebruikgemaakt van (oefen)munitie. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Als niet-openbare wegen, -terreinen of -paden gebruikt moeten worden, wordt vooraf  toestemming gevraagd aan de eigenaar/beheerder. Er wordt alles aan gedaan worden om hinder van het burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Als, ondanks voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunnen mensen dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:
  • Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 9004 3509 AA Utrecht Telefoon 030-2180420 Jdvclaims@mindef.nl