Gouden Turf genomineerde | Zwerfvuilopruimers Milieudefensie Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - Zwerfvuilopruimers Milieudefensie Opsterland

Deze Himmelploech bestaat uit zeven mensen die één keer per week op allerlei plekken in de gemeente zwerfvuil opruimen. In het voor- en najaar worden per keer vier zestigliterzakken gevuld; per jaar brengen ze ongeveer honderd volle zakken naar gemeentewerken. Deze vrijwilligers geven daarnaast voorlichting op basisscholen en op de Burgemeester Harmsmaschool, om daarmee zwerfvuil te voorkomen. Ook adviseren zij gemeente, provincie, instanties, winkels en bedrijven over de preventie van zwerfafval. ,,Vindt u het ook belangrijk, dat onze prachtige gemeente zwerfvuil vrij wordt en blijft; geef dan uw stem aan de Himmelploech van Milieudefensie Opsterland."