Peuters Op ús Pleats in Gorredijk spelen voor Sinterklaas

Gorredijk - Sinterklaas is weer in het land, ook peuteropvang Op ús Pleats uit Gorredijk wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan.

Elf enthousiaste peuters, verkleed als sinterklaasjes en zwarte pieten, hebben zakjes snoepgoed uitgedeeld aan de Speelgoedbank Opsterland, voor circa zestig kinderen. Ook het bestuur werd verrast met een Sinterklaaspakket, voor hun altijd enthousiaste en belangeloze inzet. Speelgoedbank Opsterland De speelgoedbank heeft als doel het inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan, aan kinderen in Opsterland waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Zij zijn afhankelijk van donaties en giften. Komende week worden dus zestig kinderen verrast met de zakjes snoepgoed.