Lytse pykjes knippen het vernieuwde Doarpshûs van Terwispel open

TERWISPEL - Het dorpshuis van Terwispel heet niet voor niets Us Doarpshûs. Burgemeester Marian Jager-Wöltgens mocht er vanmiddag voor de laatste keer de Opsterlandse ambtsketen dragen. Na de opening en een korte rondleiding moest ze snel weg, om de ketting op tijd in te kunnen leveren op het gemeentehuis.

Tekst en foto's Fokke Wester Us Doarpshûs is een passende naam voor het dorpshuis van Terwispel. In het dorp met duizend inwoners zijn meer dan honderd mensen betrokken bij het reilen en zeilen in het gebouw. Niet alleen de sporters hebben er hun kantine, ook de toneelploeg, peuters, jongeren en sinds kort biljarters hebben er hun onderkomen. Het dorpshuis is de laatste tijd flink uitgebreid, met een nieuw groot cafégedeelte en enkele kleinere zaaltjes voor vergaderingen. En als het straks begint te vriezen, dan zijn ook de schaatsers op de naastgelegen ijsbaan er welkom. Piken XXL Vanmiddag werd de nieuwbouw geopend door waarnemend burgemeester Marian Jager-Wöltgens, die daarbij werd geholpen door de kinderen van peuterspeelzaal 't Pikehokje. Dankzij de uitbreiding is er nu ook ruimte voor een jongerensoos, die door het leven zal gaan als Piken XXL. De aanschaf van een biljarttafel, op verzoek van enkele spelers, heeft inmiddels geleid tot de oprichting van een eigen biljartvereniging. De club groeide in no-time tot dertig leden. In plaats van de ene geplande biljartavond in de week zijn er nu al twee middagen en twee avonden nodig om iedereen aan de beurt te laten komen. Volgend jaar wordt het Doarpshûs nog nadrukkelijker het hart van het dorp, zegt voorzitter Oene Bosma van Stichting Us Doarpshûs, als ook veldje aan de zijkant door de gemeente is bestraat. De sloop van twee bejaardenwoningen moet zorgen voor een ruimere entree naar het terrein. Als het klaar is, ligt er volgens Bosma een pracht van een dorpsplein, dat niet alleen als parkeerterrein kan dienen met ruimte voor tachtig auto's, maar ook als evenemententerrein dienst kan doen. ,,De feesttinte kin hjir moai stean. As dat plein klear is, hat it froegere lintdoarp in echt sintrum.'' Zelf aanpakken De plannen voor de vernieuwing en uitbreiding dateren al van 2008. Dorpsbelang Terwispel ging daarvoor de samenwerking aan met de gemeente en Elkien, maar de corporatie trok zich later gedwongen door de crisis terug. Omdat het 26 jaar oude dorpshuis echt toe was aan een grote beurt, besloot het dorp de zaak dan zelf maar aan te pakken. De hele klus was begroot op 420.000 euro. Daarvan is 260.000 betaald door gemeente Opsterland (120.000 euro), provincie Fryslân (50.000 euro), Oranjefonds (40.000 euro) en een aantal kleinere fondsen en sponsoren. Zelf droeg het dorp geld bij door talloze acties te houden, zoals de verkoop van stenen in de muur, pingpongballetjes en zelfgemaakte dvd's met oude filmopnamen van Terwispel. Bijna een ton werd bespaard door zelf de handen uit de mouwen te steken, vertelt Bosma trots. ,,Guont ha hjir hast net wei west, dy wienen hjir suver altyd oan it wurk.'' Wegstrepen Er is ook geld bespaard door op de uitvoering te bezuinigen. Zo werden op het verlanglijstje strepen gezet door de luifels voor de ingang en bij het terras en een beweegbare wand om ruimtes te verdelen. ,,Dat hat de kosten 20.000 euro leger makke, mar sa gau as der wer jild is, komme dy winsken wer op tafel.'' Dat geld moet onder andere komen uit de verhuur, legt Bosma uit. Zo gebruikt voetbalvereniging Wispolia het café als kantine en huurt de club de twee kleedkamers. Voor de toneelploeg is er een eigen kleedkamer. Het toneel zit achter een wand van de gymzaal. Door de wand neer te laten, wordt de gymzaal theater. Met de wand dicht kan het toneel ook worden gebruikt als klein zaaltje. Een nieuw zaaltje wordt het onderkomen van de nieuwe jongerensoos, maar er kunnen ook cursussen worden gegeven, legt Bosma uit. Hij hoopt dat er in de komende jaren meer huurders van buiten aangetrokken kunnen worden, want hoe hoger de opbrengst, hoe lager de kosten voor de eigen clubs. ,,Uteinlik is it doel om de hier foar de eigen brûkers op nul te bringen, dan hoege se allinnich de energykosten te beteljen.'' Ynstruier Us Doarpshûs is een van de weinige multifunctionele centra met een betaalde vaste beheerder. Johannes Veenstra viert er volgend jaar augustus zijn zilveren jubileum. Hij zag er eerst wel een beetje tegenop, die nieuwbouw, vertelt hij. ,,Wy hienen sa'n knus lyts hoekje en ik seach it al hielendal foar my, ik mei noch in pear besikers yn dy hiele grutte rûmte. Mar it lûkt folle mear minsken as dat ik ferwachte hie. Sûnt wy yn april begûn binne, draait it better as oait. Wy ha ek al fjouwer begraffenissen hân, de grutste mei 200 man, de lytste mei 130. Jo winskje it net ien ta en jo kinne it ek net op de begrutting sette, mar dat binne dochs moaie ynstruiers.'' Van de honderd vrijwilligers die zich inzetten voor Us Doarpshûs zijn er zo'n zeventig betrokken bij de horeca, zegt Veenstra. ,,Ik sels ha mear in koördinearjende funksje, ik moat de boel in bytsje oanjeije.'' Omdat hij een vaste baan van 30 uur per week heeft, is Veenstra niet afhankelijk van de exploitatie. Toch zorgt hij geregeld voor extra activiteiten waar bezoekers op af komen. ,,Sa ha ik it shantykoar mei oprjochte, al is dat der no al net mear. Ek organisearje ik wol aktiviteiten. Mar it is wier, se kinne my betelje omdat de fuotballers hjir harren pilske drinke en de buertferienings hjir harren gearkomsten ha. It leuke fan Terwispel is dat alles hjir bart. Sels kom ik út De Tynje en as dêr wat is, moatst altyd mar útsykje wêrst hinne moatst. de iene kear moatst nei de tsjerke, de oare kear nei it kafee. As hjir yn it doarp wat te rêden is, moatst gewoan hjir wêze.''