Open stal Oldeberkoop krijgt Friese Anjer

Opsterland-Ooststellingwerf -  Commissaris van de Koning John Jorritsma reikte donderdag de Friese Anjer uit aan Kunstroute Open Stal in Oldeberkoop.De Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân bestaat uit een speld, een oorkonde en een bedrag van 2500 euro. Jorritsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, reikte de Friese Anjer in Leeuwarden uit.Met de Friese Anjer eert het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur. De speld is gemaakt door kunstenares Antonia Talamini en uitgevoerd door edelsmid Els Vastenburg-Naeyé.Sinds 1971 organiseert de stichting Open Stal jaarlijks een kunstroute door het dorp Oldeberkoop. Vier weken lang staat het dorp in het teken van de beeldende  kunst. Alle disciplines uit binnen- en buitenland zijn vertegenwoordigd. De diversiteit spreekt een breed publiek aan, zonder dat daarvoor concessies worden gedaan aan de kwaliteit.

Open stal is een manifestatie van uitsluitend eigentijdse kunst en onderscheidt zich daardoor van vele andere evenementen die zich (ook) richten op kunstnijverheid. Bestuur (9), vrijwilligers (200) en vrienden (500) zijn erin geslaagd dit evenement op een hoog peil te brengen en te houden.

Met de Fries Anjer eert  het Cultuurfonds Fryslân jaarlijks een persoon, vereniging of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Friese cultuur. De prijs bestaat uit een speld, oorkonde en een bedrag van € 2.500. De speld is gemaakt door kunstenares Antonia Talamini en uitgevoerd door edelsmid Els Vastenburg-Naeyé.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft twaalf provinciale afdelingen, waaronder het Cultuurfonds Fryslân. Het thema voor de kunstroute Open Stal in 2015 is Kunst onder invloed.  Kunstenaars die invloed uit willen oefenen vinden informatie op www.openstal.nl Foto's: Winfried Walta