Vrienden van Chust uit Gorredijk in actie voor kansarme kinderen in Oekraïne

Gorredijk - De Vrienden van Chust uit Gorredijk komen in de decembermaand in actie om geld in te zamelen voor kansarme kinderen in Oekraïne.

Op 10 december staan de vrienden met een stand op de kerstmarkt in Beetsterzwaag met zelfgemaakte kerstartikelen. Ook is er de traditionele oliebollenverkoop in Gorredijk vanaf vrijdag 12 december. De stichting Vrienden van Chust uit Gorredijk levert al sinds 2007 een bijdrage aan het welzijn van kansarme kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap in de Oekraïense plaats Chust. Zo zorgt de stichting voor een betere huisvesting voor deze kinderen. De vrienden sturen niet alleen geld, maar steken ook daadwerkelijk zelf de handen uit de mouwen in Oekraïne. Ook steunen ze de lokale economie door de benodigde materialen ter plaatse aan te kopen. De vrienden (Johan Cnossen, Rinze Elverdink, Hans de Frel, Harm Geerligs, Mient Kooistra en Frederik de Vries, grotendeels afkomstig uit Gorredijk) brachten afgelopen voorjaar een bezoek aan Chust. Zij legden bij een tehuis voor dagopvang voor lichamelijk gehandicapte kinderen bestrating aan, plaatsten speeltoestellen en maakten een hele overkapping. Nieuw project ,,De werkzaamheden zijn nog niet af", vertelt Mient Kooistra. ,,Bij een verkenning door het tehuis bleek de bovenverdieping nog geheel kaal te zijn. En we proefden aan de leiding van het tehuis dat er wel plannen zijn om deze verdieping van het gebouw in te richten voor activiteiten maar dat er geen geld is om dit op te pakken." Dit project willen de vrienden van Chust in het voorjaar 2016 oppakken. Er is momenteel al een gerichte briefwisseling hoe een en ander gestalte moet krijgen. Op de foto Deze jongen met de roepnaam Pystie moest zich altijd voortbewegen in een rolstoel die door zijn lengte eigenlijk niet geschikt voor hem was. Zijn voet kwam steeds dwars voor de rolstoel. Zijn moeder Morica vroeg de Vrienden van Chust of er in Nederland ook een geschikte rolstoel voor haar zoon was. De vrienden maakten er werk van. Inmiddels zijn moeder en zoon verblijd met een nieuwe rolstoel. Ze kunnen nu eindelijk normaal de deur uit voor een ommetje.