Recensie | Joris Collier's hogere werkelijkheid in aardse realiteit

Opsterland-Ooststellingwerf - Jurjen K. van der Hoek verzorgt met enige regelmaat recensies voor deze website, over exposities in onze regio. 

JUBBEGA - Expositie Secret Friends, werken van Joris Collier en Dineke Kaal bij Kunsthuis LOOF, Gorredijksterweg 73 in Jubbega. Expositie verlengd t/m 21 december. Voor onder meer de expositie 'Secret Friends' bij Kunsthuis LOOF in Jubbega ging kunstenaar Joris Collier een samenwerking aan met fotograaf Dineke Kaal. Een geheime samenwerking, want het is niet meteen duidelijk wat er gebeurd binnen de gestelde kaders. Collier zet het beeld en Kaal maakt daarvan een plaat om te printen. Dat figuurlijk vlakke beeld bewerkt Joris met pen, penseel en kwast, met krijt, verf en andere pigmenten. Zo ontstaan mixed media objecten met een surrealistisch karakter. Voortdurend is er een verwijzing, een hogere werkelijkheid in de aardse realiteit. Het zijn eigenaardige beelden, onwerkelijke momenten, die zeker fascineren. Je weet niet wat je ziet. Je ziet niet wat je denkt. Je hebt sowieso geen gedachten, want het reële verstand moet op nul en de blik op bijziend. Dan pas vind je ingang in deze vreemde wereld die enkel in het hoofd van de maker ontstaat. Logo van het leven Telkens fluistert en mompelt de heimelijke vriendschap zich een in eerste instantie onleesbaar beeldverhaal. De vertelling is onduidelijk en pas na analysering van de beeltenis leg je de voorgeschotelde zichtbaarheid bloot. Dan schreeuwt de waarheid zich een duidelijke taal, zijn de woorden opeens in jouw jargon leesbaar. Dan blijkt de figuur, die een dier lijkt of dat een mens schijnt, een zinnebeeld – een symbool, of beter het logo van het leven. En voortdurend met een evenwichtige dosis humor; het leven dat we leven met een glimlach op de korrel genomen. Ons serieuze bestaan wordt door Collier onderuit gehaald. Hij neemt een loopje met onze geveinsde ernst. Omvang en dieptewerking Het door Joris Collier gezette beeld is een welbedacht vormenspel. Samengebracht in de studio en wel belicht. Dineke Kaal maakt van het ruimtelijke idee een tweedimensionale plaat, maar laat de omvang en dieptewerking in stand. In het platte vlak blijft volume en Collier kan daar zijn idee meer dan in vormen. De geënsceneerde installatie is niet af, het vereist een toevoeging. De verhaallijn is in beeld gebracht, maar de clou blijft uit, er is geen punt gezet – wel gemaakt. De spanning wordt opgebouwd en uitgewerkt in schilderachtige toevoegingen. Soms niet meteen te herkennen, maar dan ook weer duidelijk zichtbaar. Het verkeerde been In een aantal driedimensionale objecten komen de woorden als het ware ruimtelijk tot leven. In een collage van verpersoonlijkte voorwerpen wordt het verzinsel tot beeldspraak. De installatie treedt buiten het kader en kruipt over vloer en wand van de expositieruimte. Het roept vragen op die maar nauwelijks worden beantwoord. De voorstelling gaat aan de haal met de gedachte en zet de kijker snel op het verkeerde been. Joris lacht in zijn vuistje wanneer bij nadere beschouwing de bezoeker zichzelf herkent in de pijper, de kraai, de wolf, de gevallen engel, het hert of de lust van een natte droom. Jurjen K. van der Hoek Zie ook weblog Kunststukjes: jurjenkvanderhoek.tumblr.com