Aankomst Sinterklaas in Wijnjewoude op 22 november

Drachten -  Op zaterdag 22 november vanaf 9:30 uur wachten de inwoners van Wijnjewoude gezamenlijk de aankomst van Sinterklaas en zijn pieten af op het grasveld bij ’t Wâldhûs op de Te Nijenhuiswei.

Vanaf daar zullen de Sint en Pieten hun route als volgt door het dorp vervolgen: vanaf ’t Wâldhûs via de Merkebuorren, bij de bakker de Welfingstrjitte in en vervolgens gelijk de Mr. Geertswei in, om uiteindelijk aan te komen bij De Swingel, waar gezamenlijk het feest voort zal worden gezet. Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar het talent van Wijnjewoude wil ontdekken: Has Wijnjewoude got Talent? Een ieder is welkom om dit feest met Sinterklaas en zijn pieten bij te wonen en zijn talent te laten zien.