Waternavel uit de Turfroute gehaald: Sinterklaas kan met de boot naar Oosterwolde

OOSTERWOLDE - Sinterklaas hoeft niet bang te zijn dat hij Oosterwolde niet kan bereiken. Donderdagmiddag is het deel van de Turfroute naar het dorp vrijgemaakt van waternavel.

Tekst en foto's Fokke Wester Sinterklaas komt zaterdag met de stoomboot naar Oosterwolde, waar hij om kwart over een wordt verwacht bij de vaart aan de Nanningaweg/Quadoelenweg. De Goedheiligman is verzekerd van een vrije doorvaart, nu vanmiddag medewerkers van Loonbedrijf Us Bilang het laatste stuk van de vaart hebben vrijgemaakt van de beruchte waternavel. Snel opgerukt Waternavel is een bijzondere waterplant, die in enkele jaren snel is opgerukt. De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides in het Latijn) is in Nederland geïntroduceerd als vijver- en aquariumplant, die werd verkocht in tuincentra. De plant kwam rond 1995 terecht in het buitenwater en het blijkt dat hij het hier uitzonderlijk goed doet, vooral dankzij de zachte winters. De plant tiert hier zelfs zo welig, dat hij in korte tijd hele sloten en kanalen vult. Ook de Turfroute heeft inmiddels last van de plant, waarvan de bestrijding heel moeilijk is. De Grote waternavel belemmert de doorvaart. De plant komt in de schroef en ook de koelwaterpomp kan er door verstopt raken. Bovendien houdt de woekerplant het licht tegen en zo verstikt hij het andere waterleven. Bovendien ligt de waternavel als een groene deken over het water, waardoor het lijkt of je er overheen kunt lopen. En dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. De verkoop van de plant is inmiddels officieel verboden en in heel Nederland wordt geprobeerd de plant uit te roeien. Probleem is dat een klein stukje van de wortel dat blijft liggen al genoeg is om opnieuw te zorgen voor een groot planteneiland. Plaagplant Kraanmachinist Pieter Drent uit Jubbega en Oebele Annema uit Lippenhuizen hebben dit jaar al enkele weken besteed aan het verwijderen van de plant uit de Turfroute. Speciaal voor Sinterklaas maakten ze vanmiddag een deel van de vaart bij Oosterwolde schoon. ,,Sinterklaas moat der fansels wol lâns kinne'', zegt Annema. Hij heeft in zijn bootje al heel wat velden van de plaagplant verwijderd. Waar de kraan er niet bij kan, maait hij de velden los en drijft ze naar de kraan toe. Volgens Annema is het in de Turfroute pas een paar jaar raak met de waternavel. ,,Op guon stikken sit de hiele feart der al fol mei, se groeie fan de wâlskanten ôf sa nei mekoar ta. Fjouwer jier lyn siet it by Jobbegea al hielendal fol. It is moai dat wy der wurk oan oerhâlde, mar it is wol in pleach. En ast der neat oan dochst, dan kinst it wol ferjitte mei de toeristen. Ik ha begrepen dat der al oer fergadere is om de plant op de hiele Turfroute oan te pakken.''