Drachten viert oplevering eerste fase Raadhuisplein

Drachten - Op donderdag 20 november viert Drachten dat de werkzaamheden aan fase 1 van het project Raadhuisplein (vrijwel) afgerond zijn.

Daarmee wordt een belangrijk hoofdstuk van de herstructurering van dit deel van het centrum van Drachten afgesloten.

In fase 1 zijn 585 ondergrondse parkeerplaatsen, 150 parkeerplaatsen op maaiveld, ± 18.500 m2 winkels en 165 woningen gerealiseerd. In fase 2 volgen nog 130 ondergrondse parkeerplaatsen, 50 parkeerplaatsen op maaiveld, ± 2.000 m2 winkels en 25 woningen. De oplevering van fase 2 wordt eind 2015 / begin 2016 voorzien.

Naast de werkzaamheden aan de gebouwen heeft ook de openbare ruimte een impuls gekregen. Betonnen straatklinkers en standaard lichtmasten zijn vervangen door nieuwe gebakken straatstenen en speciaal ontworpen lichtmasten die recht doen aan deze bijzondere plek. In de lichtmasten zijn ook stroomvoorzieningen opgenomen die het mogelijk maken het Raadhuisplein te gebruiken voor de warenmarkt en evenementen.

Een bijzonder effect geven de 'gestrooide' verlichte klinkers aan de westzijde van het plein, die ook reageren op de beweging van langslopend publiek. Deze kunstzinnige verlichting draagt met de waterelementen rondom het grote terras aan de noordzijde bij aan de accentuering van dit fraaie, eigentijdse plein in het centrum van Drachten.

De herinrichting van de openbare ruimte is mede mogelijk gemaakt door een ISV-bijdrage van €1.470.000 van de provincie Fryslân. De totale kosten van de aanpassingen aan het openbaar gebied onder en boven de grond bedragen ruim €6,5 miljoen.

De herontwikkeling van het Raadhuisplein is van belang om Drachten als regionaal koopcentrum op de kaart te zetten en te houden. De verruiming van het winkelaanbod in combinatie met een kwaliteitsslag om de verblijfskwaliteit te versterken, hebben tot doel om het winkelend publiek aan Drachten te blijven binden.

Naast het project Raadhuisplein initieert de gemeente ook nog andere projecten om het centrum van Drachten aantrekkelijker te maken, zoals het heropenen van de Drachtstervaart, de herinrichting van de Vogelzang en op termijn die van De Markt.

Daarnaast zijn er budgetten beschikbaar gesteld om het opknappen van de aan het Raadhuisplein grenzende gevels te stimuleren en worden de laatste luifels van het 'oude luifelplan' gesloopt.

Deze fysieke ingrepen vormen samen met de investeringen in de culturele beleving van Drachten een aantrekkelijke mix voor bezoekers en bewoners om in het centrum te winkelen, te verblijven, te wonen en te werken.