Blauwe zone Kiryat Onoplein in Drachten blijft

Drachten -  De gemeenteraad van Smallingerland heeft gisteravond in meerderheid besloten dat de blauwe parkeerzone op het Kiryat Onoplein gehandhaafd blijft.

De blauwe zone is een anderhalf jaar geleden ingesteld op verzoek van de raad om bezoekers aan het centrum de gelegenheid te geven gratis te parkeren tijdens de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Afgesproken is destijds dat na het opleveren van de eerste fase deze tijdelijke situatie opnieuw zou worden besproken in de raad. Met de behandeling van het parkeerbeleidsplan is dat gisteravond gebeurd. Het college stelde voor de blauwe zone op te heffen nu de parkeervoorzieningen in het centrum weer op peil zijn. De parkeergarage onder het Raadhuisplein is inmiddels grotendeels in gebruik genomen. Aan de tweede fase van de ondergrondse kelder wordt momenteel nog gewerkt. Een amendement van het CDA om de blauwe zone toch te handhaven werd gesteund door de fracties van Christenunie, ELP, VVD en Smallingerlands Belang. Met 17 stemmen voor en 13 tegen is dat amendement aangenomen. Daarmee blijft de blauwe zone met een maximale parkeerduur van 3 uur gehandhaafd op het Kiryat Onoplein. De betaald parkerenstrook voor de vestiging van Albert Heijn blijft ook gehandhaafd.