Ton Verdam vertelt over karaktervorming in De Oase

Drachten - De vorming van het karakter van scholieren is belangrijker dan kennisoverdracht. Dat is de strekking van een avondvullend programma met Ton Verdam op maandag 10 november om 19.30 uur in De Oase. Ton Verdam is pastor van pinkstergemeente Sions Poort in Almere. Hij was oprichter van de Passie in Utrecht en Rotterdam, twee scholen voor evangelisch voortgezet onderwijs en voorzitter van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON).

Twee van zijn kinderen gingen naar de eerste evangelische basisschool in Nederland, de Morgenster in Amsterdam Zuid-Oost. Dit was een belangrijke ervaring voor zijn gezin. Later was hij zelf betrokken bij de start van evangelische basisscholen in Almere, Arnhem, Deventer en Eindhoven.

Ton Verdam is uitgenodigd door de Stichting Evangelische Basisschool Drachten. De avond is bedoeld voor alle ouders die een intentieverklaring hebben ondertekend of dat graag willen doen. Ook vertegenwoordigers van kerken zijn welkom.

De ouders krijgen een persoonlijke uitnodiging met een mosterdzaadje, als symbool van zichtbaar groeiend geloof. Voor belangstellenden heeft de stichting nog talloze mosterdzaadjes beschikbaar.

Aanmelding is niet nodig, maar kan wel vrijblijvend via http://www.evangelischebasisschooldrachten.nl/contact of via de Facebookpagina: http://www.facebook.com/Evangelische.Basisschool.Drachten
Uitgangspunten en doelstellingen van Evangelisch Basisonderwijs staan op de website www.peon.nl