Lezing over Gordykster kinderboekenschrijfster Taatske Hellinga-Zwart

GORREDIJK - Tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging Vrienden van Museum Opsterlân op donderdag 23 oktober verzorgt Jant van der Weg vanaf half acht een lezing over de Gorredijkster kinderboekenschrijfster Taatske Hellinga Zwart.

De bijeenkomst wordt gehouden in het museumcafé van Museum Opsterlân in Gorredijk. Om half acht begint de vergadering en aansluitend daarop houdt Jant van der Weg vanaf kwart over acht haar lezing. Kinderboekenschrijfster Taatske Hellinga Zwart is niet algemeen bekend, maar in “Plaatsjes mei in Praatsje” van Hans de Jong werd dikwijls aandacht aan haar besteed omdat ze oorspronkelijk van Gorredijk komt en een gedeelte van haar boeken voornamelijk in Kortezwaag spelen. Museum Opserlân heeft vreemd genoeg helemaal niets van deze schrijfster. Daarom zou het mooi zijn als mensen die wel boeken van haar hebben die meenemen om te laten zien. Titels van de door haar geschreven boeken zijn: De Jaap en Niki-serie (onder andere Jaap en Niki’s zomervacantie, Jaap en Niki op het ijs etcetera.), Jetje’s droom, Het huisje aan den dijk, Met z’n drietjes naar de hei, Het knusse verteluurtje, It boek fan Hessel en Nynke en Great teltsjeboek for Fryske bern.