UPDATE | Aldi wil verhuizen van de Noordkade naar Babyplanet aan de Leidijk

DRACHTEN - Aldi wil haar supermarkt aan de Noordkade verhuizen naar de Leidijk. De gemeente Smallingerland verleent planologische medewerking. Baby Planet zoekt een nieuwe plek in Drachten. 

Supermarktketen Aldi heeft bij de gemeente het verzoek gedaan voor de verplaatsing van de Aldi aan de Noordkade naar een nieuwe locatie, op het perceel van de Babyplanet op de hoek van de Raai en Leidijk. Deze ontwikkeling past volgens de gemeente binnen het Smallingerlandse detailhandelsbeleid. Om mee te kunnen werken dient het bestemmingsplan te worden herzien. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een wijziging van het bestemmingsplan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt vier weken ter inzage gelegd voor inspraak. Baby Planet zoekt andere plek Sietze Klaver, mede-eigenaar van Baby Planet, laat weten dat het er voor de buurt een stuk beter op wordt. ,,Wy hienen altyd in protte opleggers oan'e doar en dat is by de Aldi in stik better regele.'' Aldi sloopt het huidige pand en bouwt er een nieuwe winkel, die kleiner wordt dan het pand dat er nu staat. ,,Dus it wurdt der folle rûmtliker fan'', aldus Klaver. Zelf zijn de Klavers op zoek naar een nieuwe plek voor Baby Planet, dat naast Drachten ook vestigingen heeft in Assen, Meppel, Groningen en Sneek. Gedacht wordt aan een plek die beter aansluit op andere winkels en meer in het zicht ligt. De Maarten Luther Kingsingel en het Raadhuisplein zijn in elk geval opties waarnaar wordt gekeken, zegt Klaver. ,,Oan de Kingsingel kinst ek adferteare oan de A7 en it Raadhuisplein sjocht der hiel gelikt út. De Mediamarkt besiket it ek mei wat minder flieropperflak, sa seinen se yn de Drachtster Courant. En dat is dochs de trend, jo moatte soargje dat de kosten minder wurde.'' Klaver verwacht dat de verhuizing in het tweede kwartaal van volgend jaar kan worden afgerond.