FNP: Wat kost it as ek op saterdei oan it Polderhoofdkanaal wurke wurde moat?

BEETSTERSWEACH - De FNP Opsterlân sil kommende moandei yn de riedsfergadering fragen stelle oer it wurk oan it Polderhoofdkanaal.

Mocht it wurk net foar it ein fan it jier klear wêze, dan kin it subsydsje bedrach fan 5 miljoen euro faai komme te stean, sa warskôge wethâlder Rob Jonkman earder op dizze site. De FNP wol witte wat de mearkosten binne as mear minsken oan it projekt wurkje sille en as ek op sneon oan it kanaal trochwurke wurdt. Om risiko's út te sluten moat no alles op alles set wurde om it projekt op tiid klear te krijen, fynt de FNP. Kijk hier voor het eerdere artikel waarin wethouder Jonkman waarschuwt voor een spannende einde van de aanleg van het kanaal.