Sportieve start buurtsportwerk in Opsterland

Gorredijk - Het buurtsportwerk in Opsterland is woensdag officieel gestart.

Woensdagmiddag vonden bij de Burgemeester Harmsma School sportactiviteiten plaats voor jong en oud: klimmen, koersbal, freestyle voetbal, tafeltennis, circusspelen, dans en judo. En ook waren zijn er luchtkussens om lekker op te springen. Een manier om kennis te maken met verschillende sporten. De buurtsportcoaches waren aanwezig om iedereen te informeren over de sportmogelijkheden in Opsterland. 's Avonds ondertekenden afgevaardigden van de gemeente Opsterland, Timpaan Welzijn, Burgemeester Harmsma School, PRIMO en VSCO de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Piet van Dijk gaf een toelichting op het project. Daarna was er een bijeenkomst ‘Kloppend hart’; een inspiratiesessie voor sportverenigingen. NOC*NSF lichtte de landelijke en regionale ontwikkelingen toe en nam de bestuurders van de sportverenigingen mee in de vraag: ‘Waarvan gaat jullie hart sneller kloppen?’. Door ambities te formuleren en er uitvoering aan te geven staan verenigingen sterk(er) voor de toekomst. Met de buurtsportcoaches wordt besproken welke ondersteuning de verenigingen nodig hebben om hun ‘kloppend hart’ te versterken. Nederlands en wereldkampioene aangepast wielrennen Alyda Norbruis uit Ureterp opende de avond met een inspirerend verhaal over haar carrière. Buurtsportcoaches Onder de noemer ‘Sport in Opsterland’ gaat een team van vier buurtsportcoaches aan de slag om sport- en beweegactiviteiten te organiseren en de samenhang tussen sportaanbieders, scholen en organisaties op het gebied van zorg en welzijn te versterken. Buurtsportwerk is een initiatief van de gemeente Opsterland, Timpaan Welzijn, Burgemeester Harmsma School, PRIMO en VSCO. Zij worden hierin ondersteund door Sport Fryslân. Meer in beweging Het project heeft als doel de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen te bevorderen, na- en tussenschoolse sportactiviteiten voor de jeugd te organiseren, sportverenigingen te ondersteunen en te versterken en niet of minder actieve inwoners te interesseren voor sport en bewegen. Buurtsportwerk is het vervolg van het project Zuidoost Friesland in beweging, dat de afgelopen jaren draaide. Meer informatie Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van ‘Sport in Opsterland’: www.facebook.com/sportinopsterland Foto's: Henk Stoelwinder