Cursus landschapslezen in Bakkeveen

Opsterland-Ooststellingwerf -  De Natuerferiening Bakkefean houdt deze herfst en in het voorjaar van 2015 een cursus landschapslezen in Bakkeveen. Deze cursus was vorig jaar een groot succes en wordt daarom herhaald.

De cursus heeft de bedoeling belangstellenden de rijkdom van het landschap in detail te laten zien en hen te leren hoe je het landschap beter kunt begrijpen door het op een bepaalde manier te ‘lezen’. Dat lezen moet je leren, zoals je vroeger op school een boek leerde lezen. De kunst van die leestechniek komt tijdens de cursus aan de orde. Als lesstof dient het gevarieerde landschap rond Bakkeveen. Omdat er de  laatste jaren veel nieuwe kennis over de geschiedenis en de natuur van dit gebied is verzameld, is het zinvol juist hier de cursus ‘landschapslezen’ aan te bieden. De kennis die men hier opdoet kan ook worden toegepast bij de verkenning van landschappen elders. De opbouw van de cursus De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft als onderwerp het historische (cultuur-) landschap rond Bakkeveen. Hierbij gaat het om de opbouw van het landschap en de manier waarop eerdere generaties daar vorm aan hebben gegeven. Er wordt onder andere gekeken naar historische sporen en overblijfselen in het landschap, naar de structuur van de vroegere bewoning. Er zijn twee binnenlessen in de Dúnhoeke in Bakkeveen (20.00-22.15 uur ) en vier veldexcursies op zaterdagmorgen (9.00-12.00 uur). Ten behoeve van de cursisten wordt er een informatiemap gemaakt met onder andere kaarten en afbeeldingen. Cursusleider is archeoloog/historicus Jan Slofstra. Opzet eerste deel (oktober-november) Er zijn twee avonden, met als onderwerpen: 1) het historisch cultuurlandschap rond Bakkeveen (wo. 15.10) en 2) landschapslezen (wo. 29.10). Er volgen vier excursies: bossen Slotplaats (za. 25.10), Duurswouder heide (za. 08.11), Mandefjild (za. 15.11) en Mandefjild & Alddjip (za. 29.11). Het tweede deel (maart-april 2015) Het tweede deel richt zich op de natuuraspecten van het landschap (bodem, waterhuishouding, vegetatie, vogelwereld) in hun onderlinge samenhang. Maar tegelijk wil de cursus duidelijk maken hoezeer de natuur verweven is met het historische cultuurlandschap, waar het in het eerste deel over ging. Ook in het tweede deel gaat het om een combinatie van binnenlessen en veldexcursies. Er zullen meerdere docenten bij betrokken zijn. Meer details worden in een later stadium bekend gemaakt. Inschrijving De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is. Hij is serieus, maar niet te moeilijk en in ieder geval inspirerend en gezellig. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Degenen die mee willen doen, schrijven zich in voor de hele cursus. Opgeven kan tot 1 oktober bij de secretaris van de Natuerferiening Bakkefean, Claartje Slofstra, Stoukamp 2, 9243 JN Bakkeveen, tel. 0516-542738, of per e-mail: natuerbakkefean@live.nl