Douwe Draaisma krijgt lintje van twee burgemeesters

DRACHTEN - Voor de Koninklijke Onderscheiding van Douwe Draaisma uit Drachten kwamen vanmiddag maar liefst twee burgemeesters opdraven. Tjeerd van Bekkum van Smallingerland was de échte burgemeester, zoals hij zelf zei, maar zijn collega Ferd Crone van Leeuwarden mocht de onderscheiding opspelden. Draaisma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tekst en foto's: Fokke Wester Douwe Draaisma (65) werkte vijfenveertig jaar in overheidsdienst, waarvan de laatste 32 jaar bij de politie. In zijn functie van secretaris bij de Politie Noord-Nederland was hij ook beleidsadviseur van Ferd Crone, die als burgemeester van de Friese hoofdstad automatisch Korpsbeheerder was. Draaisma had op 4 september zijn afscheidsreceptie zullen vieren, maar hij is al een tijd ernstig ziek. Ingewikkelde kruispunt ,,Ik ken Douwe Draaisma al zeven jaar, sinds ik burgemeester van Leeuwarden werd'', vertelde Crone. ,,Ik kwam hier vers als Kamerlid en wist helemaal niets van het politiewerk. Als korpsbeheerder verkeer je vaak op het ingewikkelde kruispunt van openbaar bestuur en politie. Douwe heeft mij alles geleerd. Hij kon mij ook vertellen dat ik de ene burgemeester wat serieuzer moest nemen dan de andere. Hij werkte enthousiast en zorgvuldig.'' Naast zijn baan was Draaisma actief in kerk en muziek en officieel krijgt hij het lintje voor dat onbezoldigde werk. In de jaren zeventig was hij ouderling in Leeuwarden, na 1980 was hij actief voor de Protestantse Gemeente in Drachten. Van 1980 tot 1985 maakte hij deel uit van de Werkgroep Erediensten en sinds 2002 is hij lid van de Stuurgroep Muziek. Hij raakte daarbij betrokken als (tweede) dirigent van de Drachtster christelijke muziekvereniging Crescendo, waarvan hij in 1978 lid werd. ,,Ik ferfong de earste dirigint as dy net koe en foaral by de tsjerketsjinsten dirigearde ik meastal. Earst yn Maartenswouden en letter yn De Arke, sa lang as dêr noch gjin oargel wie.'' Regiokorpsen Later werd hij ook dirigent bij diverse andere christelijke muziekkorpsen in de regio, zoals Jeduthun in Opeinde/Nijega (1983-2000), De Bazuin in Rottevalle (1994-1999), De Sjofaar in Frieschepalen/Siegerswoude (1999-2003) en Advendo in Morra-Lioessens (sinds 2002). Het lintje was een complete verrassing, vertelt Draaisma. De plechtigheid werd bij hem thuis gehouden en werd bijgewoond door veel familieleden. Na een mindere periode voelt de Drachtster zich momenteel prima. ,,Nei omstandichheden giet it bêst. Se hienen my hjir neat fan ferteld. De hiele buert hat de flagge út, mar ik hie der neat fan fernaam. Ik hie foar hjoed eins in ôfspraak meitsje sillen, mar myn frou Minke hie yn myn aginda in grutte kras troch dizze datum set. Sy sei: do sjochst it fansels wol, freegje mar neat.'' De Koninklijke Onderscheiding is een bijzondere erkenning, vindt Draaisma. ,,Mar it binne de minsken om my hinne dy't it my mooglik makke ha.''