Fractievoorzitter Sikke Marinus geeft het stokje door

Nij Beets - Hij had beloofd het vier jaar te doen, het werden er zes. Maar nu, na de verkiezingswinst, een coalitieakkoord dat staat, en de komst van de nieuwe burgemeester, stopt Sikke Marinus als fractievoorzitter van Opsterlands Belang. ,,Mijn natuurlijk opvolger staat klaar.”

Dat is Dieko van der Harst, zoon van oud-wethouder Herman van der Harst, makelaar in Gorredijk, en prominent lid van de OB-fractie de afgelopen raadsperiode. Van der Harst fungeerde de afgelopen jaren eigenlijk al als ‘technisch voorzitter’ tijdens de fractievergaderingen, aldus Marinus. ,,Dieko kan dat ook beter dan ik. En ik kon me daardoor in de discussie mengen. Ik heb nu eenmaal de drang om me overal mee te bemoeien.” Ruimte Nee, bang dat hij als bemoeial Van der Harst voor de voeten zal gaan lopen, is Marinus niet. ,,Mocht dat gebeuren, dan hoor ik dat wel van hem. We hebben de afgelopen jaren zo‘n sterke band  ontwikkeld dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Dieko moet de ruimte krijgen.” Als gewoon fractielid zal Marinus zich vooral richten op de gemeentelijke uitvoering van de decentralisaties. ,,Daar heb ik nu meer tijd voor. Hoe komt het met de huishoudelijke hulp, wat doen we met de jeugdzorg? Dat wordt spannend, maar ik denk dat we er op een goede manier uitkomen.” Sociaal hart Nu hij voorzitter af is zal hij nog meer tijd hebben ‘om de straat op te gaan’, zoals Marinus het zelf noemt. Het directe contact met zijn dorpsgenoten uit Nij Beets of andere Opsterlanders  is hem het liefst. Mensen bijstaan die in de problemen zitten, of wegwijs maken met regelgeving. Marinus zoekt ze op en anders weten ze hem wel te vinden. Een groot sociaal hart? Zal best, hij haalt er zelf in ieder geval voldoening uit. ,,Van de zomer hebben we een groep Palestijnen met een geestelijke beperking hierheen weten te halen. Die hebben toen samen gemusiceerd met de slagwerkgroep Syncoop van Talant. Prachtig om mee te maken. We zamelen nu geld in voor instrumenten om in zustergemeente Beit Sahour ook een slagwerkgroep van de grond te krijgen, dat kennen ze daar helemaal niet. Begin november ga ik erheen om de groep op te zetten. Kijk, dat is ook mooi om te doen.” Tekst: Wim Bras