Overname dorpshuis De Wier in Ureterp gaat gezwind

Ureterp - De bereidwilligheid onder Ureterpers om op vrijwillige basis MFC De Wier te runnen, gaat boven verwachting. Inmiddels hebben zich zes dorpelingen bij de gemeente gemeld.

,,Daarmee heb je al een bestuur”, aldus wethouder Rob Jonkman. En wat de portefeuillehouder financiën ook zeer tevreden stemt is dat de club vrijwilligers met minder geld van de gemeente denkt toe te kunnen dan voorheen. Een maand geleden sprong de gemeente nog bij met 30.000 euro om het multifunctionele centrum open te kunnen houden na het plotselinge faillissement van de uitbater. Het geld voor de curator  betekent echter geen extra bijdrage voor De Wier, zegt Jonkman nu. ,,Het bedrag komt uit van de jaarlijkse bijdrage van 80.000 euro. We hebben het uit nood naar voren gehaald.” Nu de Ureterpers en de wethouder de bedrijfsvoering hebben doorgenomen, blijkt het beheer en stuk goedkoper te kunnen, aldus Jonkman. ,,De vooruitzichten zijn gunstig. De Wier blijft open dankzij de inzet van de vrijwilligers uit het dorp en daarbij kan de jaarlijkse bijdrage omlaag.” Tekst: Wim Bras