Elkien garandeert huizenbouw Opsterland

Opsterland-Ooststellingwerf - Corporatie Elkien garandeert Opsterland dat het de komende tien jaar ruim 55 miljoen zal investeren in het woningbouwprogramma van de gemeente. De voorgenomen fusie met het financieel zwakkere De Wieren doet daar niets aan af.

Met die toezegging op zak is wethouder Piet van Dijk niet van plan bezwaar aan te tekenen tegen de fusie, zo gaf hij maandagavond de raad te kennen. De wethouder nam daarmee de weerstand weg bij Hylke de Vries van de VVD, die nog eens zijn bezorgdheid uitte over de consequenties voor de sociale woningbouw in Opsterland als Elkien zich verbindt met het minder solide De Wieren uit Sneek. Van Dijk: ,,We wilden van Elkien garanties hebben en die hebben we zwart op wit gekregen. Tot 2025 investeert de corporatie volgens afspraak minstens 55 miljoen euro in Opsterland. Ook blijft er voor de huurders een lokaal aanspreekpunt in de gemeente bestaan na de fusie.” Volgens de wethouder heeft Elkien de afgelopen jaren al fors bezuinigd op de overheadkosten en is de corporatie inmiddels tweemaal op rij geslaagd voor de zogenaamde stresstest. Het voornemen van de corporaties om met de fusie de doelmatigheid en de service te verbeteren, ziet van Dijk dan ook met vertrouwen tegemoet. Tekst: Wim Bras