Filosoof René van Woudenberg te gast bij Filosofisch Café Drachten

Drachten -  Hoogleraar filosofie René van Woudenberg (VU) opent het seizoen van Filosofisch Café Drachten met een lezing over Geloof en Denken. Deze eerste van zeven maandelijkse bijeenkomsten vindt plaats op 23 september in de Brede School de Drait. Aanvang 19.30 uur.

,,Veel op aarde is ons verborgen, maar in ruil daarvoor is ons het geheime, verborgen gevoel geschonken van onze levende band met een andere wereld, een hemelse, hogere wereld, en de wortels onzer gedachten zijn niet hier, maar in andere werelden.” (uit Dostojevski’s De Broers Karamazov). 

Met onder andere dit citaat opent René van Woudenberg zijn welkomstwoord op zijn eigen website.

Prof. dr. René van Woudenberg is hoogleraar Kentheorie en Ontologie en decaan van de faculteit der Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij schreef hij onder meer Gelovend denken. Inleiding in een christelijke filosofie en werkte hij, samen met onder andere Cees Dekker, mee aan de boeken Omhoog kijken in platland,  Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?

De filosoof René van Woudenberg won de Reijer Hooykaasprijs 2013. De prijs is door ForumC ingesteld en wordt toegekend aan een persoon of organisatie die in de afgelopen twee jaar een bijzondere en positieve bijdrage heeft geleverd aan het debat over geloof en wetenschap. Van Woudenberg kreeg de prijs voor de ‘vasthoudendheid en intellectuele diepgang waarmee hij het thema geloof en wetenschap in de afgelopen jaren op de kaart bleef zetten’.

Vanuit de gevestigde orde binnen de wetenschap krijgt Van Woudenberg harde kritiek. Neuroloog Victor Lamme schold hem in nrc.next in januari 2013 uit voor ‘grote griezel’.

Voor meer informatie zie: www.filosofischcafedrachten.nl