Grutte Pier gaat door in Nijega

Drachten -  Na het succes en de gezelligheid van de Bbb-party op 27 juni met zeventig deelnemers, krijgt Grutte Pier Nijega definitief een vervolg. Het seizoen 2014/2015 begint op vrijdagavond 12 september. Aanvang 20.00 uur in de skuorre van de familie Jacobi, Kommisjewei 102. 

Het zijn laagdrempelige avonden waarbij verschillende aspecten van het christelijk geloof aan bod komen. Naast een stukje geloofsverdieping met een gastspreker is  er ook ruimte voor discussie, zang, humor, gezellig ontmoeten en bijpraten.
Vanzelfsprekend wordt de inwendige mens niet vergeten met na afloop een lekkere versnapering en een frisje en/of biertje. De maandelijkse avonden duren tot ongeveer 22.30 uur.
Je kunt je op 12 september ook inschrijven voor het komende seizoen. Nu kan dat trouwens ook al via de site www.fryskegruttepier.nl Het staat een ieder vrij om een keer vrijblijvend langs te komen. Je bent tot niets verplicht.
De stichting Unite in Christ, waar Noordermannen/Grutte Pier onderdeel van uitmaakt, is niet gebonden aan welke christelijk stroming dan ook. Die diversiteit maakt de Grutte Pier avonden extra boeiend.