Resultaten enquête geven goed beeld over zwembad Gorredijk

Gorredijk - De uitslag van de enquête over het behoud van het zwembad in Gorredijk is bekend. 

Sport‐ en ontspanningscentrum Kortezwaag, Zwem‐ en Poloclub ISIS en Plaatselijk Belang Gorredijk, de 'Werkgroep behoud zwembad in Gorredijk', hebben de gezamenlijke wens om het zwembad in Gorredijk ook in de toekomst open te houden. Zij zien daarvoor mogelijkheden als de huidige organisatie omgevormd kan worden naar een vrijwilligersorganisatie. Om inzicht te krijgen of hier een kans van slagen ligt zetten de partijen begin juni  een enquête uit. ,,Met een respons van 114 enquêteformulieren mogen we spreken van een geslaagde actie. Het geeft ons in ieder geval een goed beeld hoe het zwembad in Gorredijk leeft en wat wij in de toekomst moeten doen om het zwembad open te houden. En daar is het ons om begonnen!", aldus de de 'Werkgroep behoud zwembad in Gorredijk'. Wat de enquête laat zien is dat het merendeel van de  geënquêteerden een regelmatig bezoeker is van het zwembad. Of men heeft een abonnement, of men maakt gebruik van de tien rittenkaart. Het overgrote deel van deze groep is ook van plan om in 2015 weer intensief gebruik te maken van het zwembad. Steentje bijdragen Deze groep zwemmers is het meest betrokken bij het wel en wee van het zwembad. ,,Het doet ons goed dat deze groep zich vervolgens ook in grote getale wil inzetten voor de instandhouding van het zwembad", aldus de werkgroep.  Bijna driekwart van de geënquêteerden is bereid om in de toekomst op enigerlei wijze als vrijwilliger zijn of haar steentje bij te dragen. Een kwart is zelfs bereid daarvoor een opleiding te gaan volgen. Suggesties voor de toekomst In de enquête zijn  veel suggesties gegeven hoe in de toekomst de huidige problemen aangepakt kunnen worden. Enkele voorbeelden: ‐ Het plaatsen van zonnepanelen voor de energievoorziening ‐ Alleen ’s ochtend een uurtje open voor de baantjeszwemmers ‐ Peuter bad aantrekkelijker maken en ook altijd open ‐ Avondopening ‐ Betere communicatie openingstijden ‐ Flexibele openingstijden afgestemd op de weersomstandigheden ‐ Ladders vervangen door trapjes ‐ Inrichten zonneweide met sportvoorzieningen ‐ Cursussen organiseren (bv. auto te water) ‐ Terras verruimen en aantrekkelijker maken met loungehoek Vervolgproces Ook heeft er zich een groep mensen gemeld die niet de enquête hebben ingevuld, maar wel samen met de initiatiefnemers de organisatie van het vervolg van het proces op zich willen nemen. ,,Al met al een positieve ontwikkeling  voor een zwembad voor Gorredijk", concludeert de werkgroep. Er volgt op korte termijn nog een verloting naar aanleiding van de enquête.