Ureterp krijgt tweede Opsterlandse Taalcafé

Ureterp - Ureterp krijgt het tweede Opsterlandse Taalcafé. Tijdens de Week van de Alfabetisering (8 t/m 12 september 2014) start de gemeente met een aantal vrijwilligers en Timpaan Welzijn de voorbereidingen voor een tweede Opsterlandse Taalcafé.

In het Taalcafé kunnen inwoners aan de hand van verschillende thema’s, op een laagdrempelige wijze oefenen met de Nederlandse taal. In Gorredijk draait al enige tijd succesvol een Taalcafé. Vanwege de grote belangstelling wordt nu in Ureterp een tweede Taalcafé gestart. Laaggeletterdheid De gemeente Opsterland heeft zich in 2013 aangesloten bij het Bondgenootschap Laaggeletterdheid. Het gezamenlijke doel is om in vijf jaar tijd het aantal laaggeletterden in Friesland met 10% te verminderen. Een aantal medewerkers van de gemeente, maar ook van andere organisaties uit Opsterland, hebben een training ‘signaleren en doorverwijzen’ gevolgd. Hierdoor kunnen zij laaggeletterdheid beter signaleren en daarover het gesprek aangaan. Het Taalcafé is één van de acties om de laaggeletterdheid te verminderen. Daarnaast kunnen inwoners bij de Buurtacademie in Gorredijk en Wijnjewoude een opleiding Nederlandse taal volgen. Timpaan Meer informatie over het Taalcafé en de Buurtacademie is te krijgen via Timpaan Welzijn, Otto Veenstra, tel. 0512-384040. Kijk voor meer informatie over de Week van de Alfabetisering op www.tijdvoortaal.nl