Maandag start aanleg turborotondes bij Drachten

Drachten - Van 8 september t/m eind december is aannemer BAM Wegen bezig met de aanleg van twee turborotondes en een carpoolplaats bij Drachten.

Hij voert de werkzaamheden uit in opdracht van provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en Rijkswaterstaat. De rotondes komen straks op plaats van de kruispunten bij de op -en afritten van de Wâldwei (N31) en de Noorderhogeweg (N369). Hierdoor stroomt het verkeer beter door en kan het verkeer elkaar veiliger passeren. Turborotondes Maandag 8 september start de aannemer in opdracht van met de aanleg van de turborotondes. Een turborotonde is een rotonde met twee rijstroken waarbij men al voor het oprijden een rijstrook moet kiezen. Hierdoor verbetert de veiligheid en de doorstroming. Carpoolplaats Vorige week is er aan de kant van Drachten een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats, deze biedt straks plaats (aantal) auto’s. Dat zijn (aantal) plaatsen meer dan het oude carpoolterrein. Tijdens de werkzaamheden kunnen carpoolers het oude carpoolterrein gewoon blijven gebruiken. Pas als de nieuwe carpoolplaats helemaal af is, wordt de oude carpoolplaats afgesloten en opgebroken. Verkeershinder Overdag wordt het verkeer om de werkzaamheden heen geleid en kan het gewoon doorrijden. In de nachten en zaterdagen tussen 11 en 20 september moet het wegverkeer rekening houden met stremmingen van op -en afritten van de N31 bij De Haven/Nijtap en Rottevalle. Tijdens de stremmingen worden omleidingsroutes ingesteld. Meer informatie is te vinden op: www.fryslan.nl/drachtennoord Op de foto Situatie nu aan de noordkant van Drachten, kruispunt met N31. Foto: www.fryslan.nl