Wandelen over de Schaopedobbe bij Elsloo

Drachten - De Schaopedobbe bij Elsloo in het zuidoosten van Fryslân is een prachtig gebied met heide, vennen, een zandverstuiving en bos. Op zaterdag 13 september kunnen belangstellenden onder leiding van een gids van It Fryske Gea dit gebied verkennen.

De excursie begint om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 12 september 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Vogels en beschermde planten De Schaopedobbe is een bijzonder gebied, landschappelijk gezien een juweeltje en bovendien vermaard om zijn rijkdom aan dieren en planten. Door de voedselarme omstandigheden is het gebied rijk aan soorten. Het gebied kent veel afwisseling van droge en minder droge heideveldjes, voormalige hooilandjes, boomgroepen, bos en singels, en een echte zandverstuiving. In het gebied komen een groot aantal beschermde planten en dieren voor zoals valkruid heidekartelblad en het vleesetende plantje zonnedauw. Opvallende vogels zijn de boompieper, geelgors, leeuwerik en fitis. Bij mooi weer zijn is er op de zandverstuiving vaak wel een levendbarende hagedis te vinden en op de heide adders. Hoge forten en schapen wassen Opvallend in het gebied zijn de grote verschillen in hoogte tussen de opgestoven delen en de uitgestoven laagtes. Het zijn als het ware forten: hoog gelegen vlakke plateaus met een steile rand, middenin uitgestoven laagten. De dobbe ligt merkwaardig hoog in zo’n fort op ongeveer 1,5 meter boven de omgeving. Tegenwoordig heeft dit heideven niets meer met schapen te maken, maar voor 1960 was dat anders. Voordat de dieren hun jaarlijkse scheerbeurt kregen, werden ze in de dobbe gewassen. Daar heeft het natuurgebied zijn naam aan te danken.