Landschapshistorie de Alde Feanen vanaf de fiets

Drachten - ÂLD - Het natuurgebied de Alde Feanen in de buurt van Earnewâld is een uitgestrekt laagveengebied. Op zaterdag 13 september organiseert It Fryske Gea een fietsexcursie waarbij er speciale aandacht is voor de landschapshistorie.

De excursie start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uren. Opgave voor de excursie kan tot een dag voor aanvang 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Bij deze fietsexcursie zal er speciale aandacht zijn voor de landschapshistorie. Naast direct zichtbare verschillen in het landschap, zal ook de bodem bekeken worden door een kleine bodemboring te verrichten. Daarnaast wordt er gekeken naar de geschiedenis van het gebied, de ondergrond, flora en fauna.