Als een schildpad door het centrum van Drachten, of als een haas

DRACHTEN - Wie een dagje in Drachten wil winkelen, maar niet mobiel genoeg is om lang te lopen, kan voortaan een scootmobiel huren bij de Groene Kruis Winkel aan de Oosterstraat.

Tekst en foto's Fokke Wester De verhuur, die vanmiddag feestelijk van start is gegaan, is een samenwerkingsproject van PluZ (het servicepakket van De Friese Wouden), het Hulpmiddelen Centrum in Burgum en de Groene Kruis Winkel. ,,De ferhier past yn ús belied om minsken sa lang mooglik op in noflike manier thús wenje te litten en selsstannich te hâlden'', zegt Nynke Faber, coördinator van Pluz. Korting De scootmobiel is te huur voor een dag of een dagdeel. De Groene Kruiswinkel in de Oosterstraat, naast de Hema, is open van tien tot vijf uur. Wie komt huren tekent een contract en krijgt verplicht een korte instructie. Wie een Pluzkaart heeft, betaalt maar 9,95, wie geen pas heeft moet 30 euro betalen. ,,Wa't him op datselde stuit oanmeldt, betellet 16,50 euro foar de Pluzpas en krijt fuort de koarting. Dus dan hast it paske der daliks al wer út. Yn totaal binne der al 27.000 minsken mei sa'n paske'', legt Faber uit. Wie de scootmobiel huurt betaalt wel een borg van honderd euro, maar die wordt terugbetaald bij het inleveren. Ook krijgt de huurder een kortingsbon voor een van de tearooms in het centrum. In eerste instantie is de verhuur bedoeld voor ouderen die slecht ter been zijn, maar nog niet toe zijn aan een scootmobiel of zo'n kar te duur vinden. Thuis kunnen ze met stok of rollator nog prima uit de voeten, maar een kuier door het winkelcentrum is hen teveel. De bediening van de relatief kleine en behendige scootmobiel is heel simpel, legt Marjanna Oldenbeek van de Groene Kruis Winkel uit. ,,Het indrukken van een handle aan de rechterkant van het stuur zet de kar in beweging, laat men de handle los, dan stopt de kar weer. Met de handle aan de linkerkant ga je achteruit.'' 6,84 km/uur Tijdens een proefritje op de versierde wagen door de Noorderbuurt houdt ze Faber moeiteloos bij. De snelheid is namelijk al rijdend traploos in te stellen met een draaiknop. Als de knop naar de schildpad wordt gedraaid, gaat hij langzamer, richting haas geeft wat meer snelheid. Op zijn hardst gaat de scootmobiel 6,84 kilometer per uur, dat is een stevige tred. Op zijn langzaamst wordt het een heel rustig wandeltempo. ,,Dat is foaral maklik as ien fan beide partners wol goed rinne kin, mar de oare net. Dan kin degene yn de scootmobiel de snelheid maklik oanpasse oan de oar. Ik haw it útlein oan in âldere frou, dy't gjin ûnderfining hie. Dy hie binnen twa minuten troch hoe't it moast'', zegt Faber. Dat meer mensen kennismaken met het vervoermiddel is een bijkomend voordeel, zegt ze, want het huren van de scootmobiel kan mensen over de drempel helpen die wat huiverig tegenover zo'n karretje staan. ,,Se kinne moai sjen oft it wat foar harren is.'' Wie de scootmobiel uitprobeert, voelt zich in het begin nogal bekeken, maar dat went snel genoeg. Ook sportblessures Wordt in principe vooral gedacht aan ouderen, bij de verhuur wordt niet naar leeftijd gekeken. Ook mensen die door een sportblessure, zwangerschap of bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit tijdelijk wat minder mobiel zijn, kunnen volgens Faber baat hebben bij het huren van een scootmobiel. ,,In rolstoel sjocht der fuort sa gehandicapt út. Boppedat is dat swierder en moatst dochs ien derby ha om te triuwen. Yn in scootmobiel kinst dysels rêde. Boppedat sitte wy hjir middenyn it sintrum hiel geskikt, kinst hjir yn de auto of de taksy oan de doar tabrocht wurde.'' De verhuur in Drachten is een proef. Voorlopig is er één scootmobiel beschikbaar en als die bezet is, komt de volgende beller op de wachtlijst. Reservering is dus altijd verplicht. Slaat de proef aan, dan kan eventueel een tweede scootmobiel of zelfs derde worden ingezet. Bovendien wordt dan gekeken of de verhuur ook zin heeft in Oosterwolde en Heerenveen, waar ook Groene Kruiswinkels zijn. De scootmobiel kan worden gereserveerd bij de Groene Kruis Winkel aan de Oosterstraat 12 in Drachten, telefoon 0512-541701. Alle voorwaarden voor de verhuur staan vermeld op de site www.pluzzorg.nl.