Bezoekers zeer tevreden over Drachten on the Beach

DRACHTEN - Van de mensen die naar Drachten on the Beach is geweest, is 92 procent erg tevreden over het evenement. Ook kwam een op de vijf bezoekers van buiten Drachten.

Dat blijkt uit de enquête die CityLab Drachten de afgelopen week heeft gehouden tijdens een tevredenheidsonderzoek over het evenement Drachten on the Beach. Diverse ondernemers van het Moleneind organiseerden Drachten on the Beach in de afgelopen bouwvakvakantie. Daarbij werd de bouwput van de Drachtstervaart drie weken lang omgetoverd in een strandje met veel activiteiten. Het tevredenheidsonderzoek is verspreid onder consumenten uit de regio Smallingerland. In totaal zijn er 400 enquêtes ingevuld. Uit het tevredenheidsonderzoek kwam onder andere naar voren dat 67% van de respondenten op het evenement is geweest. Verder bleek dat van deze 67% maar liefst 92% erg tevreden was over Drachten on the Beach. Ook trok het evenement bezoekers van buiten Drachten: maar liefst 19% van de geënquêteerden woont buiten Drachten wonen en bezocht dit evenement. In totaal geeft meer dan 75% van de geënquêteerden aan in geval van een nieuwe editie zeker weer te zullen komen. In de enquête was mogelijk aan te geven wat men zou willen verbeteren. Specifieke aandachtspunten zullen worden verstrekt aan de organisatoren van Drachten on the Beach, als input voor komende evenementen. Op basis van de verkregen informatie kan geconcludeerd worden dat Drachten on the Beach een groot succes is geweest en de potentie heeft om, al dan niet in andere vorm, een jaarlijks terugkerend evenement te worden.