Ex-medewerkers Caparis kloppen aan bij gemeente

BEETSTERZWAAG -  Nu Opsterlanders met een arbeidsbeperking niet meer vanzelfsprekend terecht kunnen bij de sociale werkvoorziening van Caparis, moet de gemeente zelf op zoek naar werk voor deze groep. Komend jaar gaat het om twintig mensen die in aanmerking komen voor een zogenoemde garantiebaan.

De Opsterlanders maken deel uit van een veel grotere groep van ruim 350 medewerkers van Caparis met een tijdelijk contract. Zij krijgen in 2015 te maken met de uitwerking van de nieuwe Participatiewet, die voor de gemeenschappelijke sociale werkvoorziening inhoudt dat het geen mensen meer mag aannemen. In afwachting van de wettelijke stop op instroom had Caparis de afgelopen jaren nieuwe aanwas van arbeidsgehandicapten ondergebracht met een tijdelijk contract, tot eind december van dit jaar. Voor 318 van hen biedt de huidige Flexwet nog de mogelijkheid tot contractverlenging van een half jaar. Dat geeft de gemeenten wat extra tijd om hen naar een reguliere baan te loodsen, zoals de Participatiewet verordonneert. Vijfendertig medewerkerskomen direct per 1 januari 2015 al onder de hoede van hun woongemeenten. Voor één Opsterlander zal het bemiddelingstraject meteen al ingaan aan het begin van 2015, voor negentien andere inwoners van de gemeente loopt het tijdelijke contract bij de sociale werkvoorziening nog een half jaar door. Daarna zal de gemeente ook hen aan werk moeten helpen. Oppositiepartij BAS heeft de kwestie inmiddels op de politieke agenda geplaatst en wil van wethouder Wietze Kooistra weten hoe hij de uitstroom gaat aanpakken. Caparis, waarin Opsterland samenwerkt met nog zeven Friese gemeenten, blijft werk bieden aan de circa tweeduizend werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd.