Zangdienst met mannenkoor in de hervormde kerk van Weinterp

Opsterland-Ooststellingwerf -  Zondag 31 augustus wordt er in de hervormde kerk van Weinterp, Tsjerkereed 2, een zangdienst gehouden. De dienst begint om 19.30 uur.

Naast samenzang is er koorzang door Mannenkoor Manna uit Boornbergum o.l.v. dhr. Van der Meulen. Ook is er een overdenking vanuit de Bijbel. De dienst wordt geleid door dhr. Van Heijningen, kerkelijk werker in de hervormde gemeente van Wijnjewoude. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl