Moeders mooiste en vaders zeiltrots

SLOTEN - Ouderwetse trots kreeg woensdag vleugeltjes op de Sleattemer Mar bij de finish van zowel A-klein als de klasse A van de IFKS. Na weer een jubelende overwinning van Jilles Bandstra van Lonneke uit Stavoren klaterde de vreugdeval als een helder beekje bij de familie Tadema. It Doarp Eastermar met Geale bij het helmhout en diens broer, zuster en vader onder de bemanning liep ruim voor Jelle Talsma binnen.

  Het dagkampioenschap kregen de Tadema’s niet cadeau. Pas bij de tweede bovenwindse boeironding vormden ze een geduchte concurrent van Siebo Zijsling, Froukje Osinga-Meijer, Tony Brundel en Jelle Talsma. Merkwaardigerwijs gleden de prestaties van Brundel met zijn Lytse Lies uit Gaastmeer als een jonglerend kind op een glijbaan naar beneden. Bij dezelfde boeironding in de driehoeksroute ramde Sikke Heerschop met zijn Wylde Wytse de boei die sommigen betitelen als ton en anderen als kunstsigaar. Hij besloot als straf een wel heel risicovolle ronding te maken door deze vlak voor de boei te plannen met opgaande schepen op ramkoers. Voor Arend Wisse de Boer uit Gorredijk, de winnaar van een dag eerder met Drie Gebroeders, werd de ruimte om goed koers te houden krap. Wonder boven wonder bleven harde aanvaringen uit. Bij de derde omgang van de driehoeksroute lag It Doarp Eastermar na een overtuigende zeilpartij met een windkracht 4 tot 5 op kop. Een plots gehesen gele vlag aan boord van zijn naaste concurrent Jelle Talsma van De Jonge Jan uit Warten had zijn tempo niet kunnen smoren. Achter zich zagen ze een bemanningslid van De Jonge Jan aan boord stappen van de inderhaast opgetrommelde medische dienst. Er was geen sprake van een onverwachte noodsituatie, maar van een oude en herkenbare hartkwaal die opspeelde en even alle aandacht opeiste. Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen wist Jelle Talsma alsnog de tweede plaats te behalen voor Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker. Ook zij zeilde met vaders trots over de eindstreep, maar met haar eigen hand aan het helmhout. Tony Brundel werd als tiende afgeschoten. Door averij voor de wedstrijd verscheen Walter de Vries van Goede Verwachting uit Sloten helaas niet aan de start. Het noodlot trof hem ditmaal in eigen thuishaven. Uitslag B-klasse: 1. Jilles Bandstra, Lonneke, Stavoren; 2. Wietse Bandstra, Singelier, Stavoren; 3. Lucas Bouma Grutte Pier, Jorwert. Uitslag C-klasse: 1. Arnold Veenema, Zeldenrust, Sneek (zijn 3e overwinning!); 2. Floriaan Zwart, Ut en Thús, Hilversum; 3. Tim Roosgeurius, Wâldwiif, Kootstertille. Uitslag A-klein: 1. Sietse Broersma, Avontuur, Heeg; 2. Johan van der Meulen, Engelina Smeltekop, Earnewâld; 3. Sjoerd Kleinhuis, Lytse Earnewâldster, Earnewâld. In deze klasse finishte Pieter Jansma van Twa Famkes uit Drachten als tiende met een extra veer van plezier. Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigde hem eerder in het dorpshuis te Heeg de originaliteitsprijs 2014: € 500. “In moaie opstekker”. (Foto’s: Jelle Raap)