Hemelse en helse boeirondingen op Hegemer Mar

Heeg - “It is net oars. Mannen, it is net oars”. Michiel Kalsbeek van Raerder Roek uit Raard bleef dinsdagmiddag uitermate rustig bij de derde IFKS-zeilwedstrijd. Op de Hegemer Mar probeerde zijn bemanning eerder de felgele bovenwindse boei na een doffe landing weg te drukken met de handen en nadien met de voeten. Lijdzaam moesten ze toezien hoe ze na dik anderhalf uur bijna een volle route achter lagen, terwijl Grytsje Obes van Romke de Jong uit Koudum bijna werd gelapt. Schiftende wind maakte de boeironding boven voor de een tot een hemelse belevenis en voor de ander tot een hels drama. Arend Wisse de Boer van Drie Gebroeders uit Gorredijk, langdurig deel van de vier-op-een-rij-voorvechters, brak na een uitputtende strijd door met verse kampioensogen.

De strijd in de voorhoede is dit jaar in de A-klasse nog nooit zo spectaculair geweest. Sikke Heerschop van de Rotterdamse Wylde Wytse knoopte vlak na de al ruim uitgestelde start het protestdoek in het want, maar trok het inderhaast weer in bij de bovenste boei. Hij klasseerde zichzelf namelijk van meet af aan als de beste en had een protest ook kunnen verliezen. In het begin zeilde hij ruim vrij met een voorsprong van zo’n twee minuten. Seconde voor seconde tikte Geale Tadema van It Doarp Eastermar zijn voorsprong weg. De ultieme poging hem langszij te gaan, ondernam Tadema in een vervaarlijke stuurboord-bakboordsituatie bij de bovenwindse boei. Bij de derde omgang namen de Eastermarders na een strijd op het scherp van de snede de koppositie over. Bij de vier op een rij in de voorhoede hielden ook Klaas Kuperus van De Zes Gebroeders uit Makkum en Arend Wisse de Boer van Gorredijk met Drie Gebroeders stand. De titanenstrijd werd totaal onverwacht beslist door Arend Wisse de Boer. Vlak voor de finish snoepte hij de dagwinst weg voor Sikke Heerschop die de Eastermarders opnieuw had ingehaald. De wedstrijd kreeg een ietwat macaber karakter door het verschil tussen de eerste en laatste. Terwijl Heerschop alweer zijn tweede opgang naar boven ondernam, ploeterde Romke de Jong met zijn Grytsje Obes uit Koudum zuchtend van windkalmte en zwetend van de zonnekracht om de bovenste boei. Als meest ervaren schipper pleitte Tony Brundel van Lytse Lies uit Gaastmeer nadien voor het schrappen van de wedstrijd. “De windschiftingen zijn enorm. Dit kun je geen zeilen meer noemen”, vatte hij samen. De uitslag blijft niettemin staan met Arend Wisse de Boer op de hoofdplaats, Sikke Heerschop op de tweede en Geale Tadema op de derde plaats. Een rattenstaart gaf ook bij de klasse A-klein het sein voor uitstel. De start kreeg een dimensie extra door het strijken van de piek als eerbetoon voor een overleden bemanningslid. Door de flauwe wind kregen gedeputeerde Sietske Poepjes, IFKS-voorzitter Sicke Heldoorn en zijn oud-collega Douwe Amels in het statenjacht geen spektakel op hun netvlies. Licht zeilend koerste Johan van der Meulen van Engelina Smeltekop uit Earnewâld van een elfde positie in het eerste rak naar een vierde bij de finish. Voor de dagkampioen van maandag bleek dit spectaculair te zijn. De winst ging naar Ruud Schaap van Eemlander uit Eemnes. Tweede werd Sietse Broersma van Avontuur uit Heeg die zijn langzaam verworven koppositie snel kwijtraakte aan Schaap in het afsluitende rak. Sikke Tichelaar van Stad Harlingen uit Harlingen behaalde opnieuw een fraaie plaats: derde. De B- en C-klasse kwamen niet aan de bak door het uitblijven van wind. Wie wel genoeg lucht hadden, liet letterlijk van zich horen: het dweilorkest De Loatbloeijers uit Lent motiveerde de zeilers met muziek. (Foto’s: Jelle Raap)