Boerepreamtocht van Earnewâld naar Warten

Drachten - ÂLD – Het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld, museum Warten en activiteitenboerderij De Wartenster in Warten houden op woensdag 20 augustus een vaartocht met een boerenpraam naar Warten.

De ‘preamtocht’ gaat voor een groot deel door het Nationaal Park de Alde Feanen. Bij de vaartocht is een lunch inbegrepen. Onderweg doet de Pream het dorp Warten aan waar de oude Greidboerderij bezichtigd kan worden. Er staan nog meer van deze tochten gepland en wel op10 september. Aanvang elke keer 10:00 uur. De boot vertrekt om 11:00 uur. Frysk Lânboumuseum De route start in het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld. Daar maakt de bezoeker op een levendige manier kennis met tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Fryslân. Het museum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden, zoals de terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en voor en na de oorlog. Hoe hielden onze voorouders het hoofd (soms letterlijk) boven water, hoe gingen ze te werk en wat voor problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen, dat zijn de vragen die de basis vormen van de inrichting van het museum.Natuurlijk speelt de boerderij in al zijn vormen daar in belangrijke rol in. Momenteel is in het museum een expositie over Amerikaanse windmotoren te zien. Museum Warten Na een vaartocht arriveert de praam bij de oude en unieke greidboerderij die een onderdeel vormt van museum Warten. Deze oud Friese greidepleats is de enige in Friesland overgebleven boerderij van het historische langhuistype en laat zien hoe er vroeger in de praktijk geboerd werd. De boerderij is volledig gerestaureerd en in oorspronkelijke staat ingericht.Het is de voorganger van de Kop-hals-rompboerderij. Opgave   Er kunnen maximaal 40 mensen mee. Bij minder dan 10 gaat de tocht niet door. Opgave kan op  0511-539420 (tussen 10:00 en 17:00 uur).