PvdA Ooststellingwerf wil voortgang Boerestreek in Appelscha

Opsterland-Ooststellingwerf - Enkele maanden geleden is de vernieuwde Boerestreek in Appelscha heropend, naar een winnend ontwerp in een ontwerpwedstrijd. Het is een mooi plein geworden vindt de PvdA Ooststellingwerf, dat vraagt om actie en activiteit.

,,Het winnende ontwerp is echter slechts gedeeltelijk uitgevoerd, de klimtoren bijvoorbeeld is nog niet gerealiseerd.", aldus de PvdA-fractie, die zich nu zorgen maakt over de voortgang van de plannen. ,,Ook blijft het nogal stil wat betreft de plannen voor Appelscha Hoog." Op 7 november 2013 was er een informatieavond over de plannen voor de Boerestreek. Toen werd een toelichting gegeven op het uit te voeren plan, de werkzaamheden en de planning. Het winnende ontwerp werd uitgebreid toegelicht, ook de plannen voor de beoogde klimtoren werden getoond. ,,De eerste fase is klaar, maar van fase 2, die direct na fase 1 had kunnen worden gestart, is nog niet veel zichtbaar", vindt de PvdA Ooststellingwerf. 'Zomer nog niet voorbij' De PvdA heeft signalen opgevangen van ondernemers die zich zorgen maken over de voortgang. De PvdA wil net als de ondernemers graag duidelijkheid over de verdere plannen. Woordvoerder Jelke Nijboer: ,,We zijn zeer benieuwd naar de planning van de vervolgstappen. Het zomerseizoen is nog niet voorbij. We zien graag dat er nog deze zomer verdere uitwerking wordt gegeven aan de plannen."