Ondernemers toveren lelijke bouwput op Moleneind om tot tropisch strandje

DRACHTEN - Wethouder Marja Krans heeft vanmiddag op het Moleneind Drachten on the Beach geopend. Drie weken lang ligt er een goudgeel zandstrand, met een heus zwembad. Op het programma staan in totaal 62 activiteiten. Kijk hier voor het complete programma.

Tekst en foto's Fokke Wester Volgens Marja Krans past Drachten on the Beach in een hele rits activiteiten, waarmee Drachten haar nieuwe elan laat zien. Na feesten als Simmerdeis en Popcity, de nieuwbouw van het Raadhuisplein en De Lawei en het heropenen van de Drachtstervaart is het strandje op het Moleneind het zoveelste bewijs dat het leeft in Drachten. ,,En dan vragen ze: hoe kan dat, zo'n strandfeest, terwijl de gemeente moet bezuinigen. Maar dit doen de ondernemers hier zelf. Zij knappen het vuile werk op. En dit is niet een eenmalig feestje, dit moet een vervolg krijgen.'' Sociale aspect Krans roemde vooral het sociale aspect van Drachten on the Beach, waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten bij uiteenlopende sportieve, muzikale en culturele evenementen. De wethouder stond ook nog even stil bij de vliegramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines. ,,De festiviteiten gaan wel door, maar het heeft zeker zin om toch ook even bij die ramp stil te staan en aan de slachtoffers en hun nabestaanden te denken.'' Ondernemer Jeen Veenstra van de Kunsthandel aan het Moleneind, een van de initiatiefnemers van Drachten on the Beach, zag het allemaal tevreden aan. Het zonnige weer bezorgde de Beach een start die meteen het beeld bij iedereen goed op het netvlies zette, stelde de kunsthandelaar. ,,Stel dat it no reind hie, dan hienen wy hjir dochs hiel oars by mekoar stien. Wy wienen sels eefkes benaud dat it te moai waar wurde soe, want dan giet elkenien der op út.'' 180 graden gedraaid Het sterke van Drachten on the Beach is volgens Veenstra dat de ondernemers het beeld van hun straat echt 180 graden hebben weten te draaien. Als ze niets hadden gedaan, was het Moleneind tijdens de drie weken durende bouwvakvakantie een slordige bouwput gebleven, met lange rijen hekken er om. Nu is het een feestelijk strandje, waar elke dag wat valt te beleven. Veenstra prees de steun van aannemer Van der Wiel. Die heeft de bouwput leeggehaald, alle schoonmetselwerk van de kademuren afgedekt met plastic en er driehonderd kuub wit strandzand overheen gekieperd. Van der Wiel heeft ook het zwembad geplaatst, ter hoogte van 't Smelnehûs. ,,Oer trije wike moatte wy soargje dat it hjir leech is, dan helje sy it sân der wer út en dan kinne se sa wer fierder mei bouwen.'' Winst in aanzien Volgens Veenstra heeft de hele klus rond de 50.000 euro gekost. De winkeliers zullen dat niet meteen terugverdienen, weet hij, maar alleen al de winst die wordt geboekt in het aanzien van de straat en het imago van de winkeliers, is volgens hem goud waard. ,,Ik haw dat hiele feartplan wolris ferflokt. Wy fernimme it fuortdaliks yn it oantal klanten. Guon kollegas ha wol 70 persint minder omset, no't de strjitten hjir iepen lizze en der gjin auto mear komme kin. Der wie sels angst dat guon kollega's der ûnder strûpe soenen, mar it giet no knap.'' De afgelopen jaren ging alle aandacht uit naar het Raadhuisplein en dat is wel eens ten koste gegaan van het Moleneind, vindt Veenstra. ,,Mar al mei al hat elkenien der ek wer profyt fan. Der ûntstiet aanst in hiel moai winkelrûntsje. Wy fûnen it spitich dat wy it moaie stikje strjitte kwytrekken, mei dy grutte platanen. Koest ek altyd moai eefkes oerstekke. Dat is no oer, mar as der aanst in brechje oer de feart leit, dan wurdt it grif wol wer moai. Ach, en yn plaken as Snits en Dokkum mei dy grachtjes witte se ek net better.'' Zelfstandig De aanleg van het strand is eenmalig, want volgend jaar ligt de vaart er in. Mogelijk dat dan een strand op de wegen aan beide zijden van het water kan worden gemaakt, stelt Veenstra. Dan kunnen er activiteiten in en boven het water plaatsvinden. Het Moleneind heeft zich met de Beach knap bewezen als straat die wat op poten kan zetten, vindt de ondernemer. ,,Ek de gearwurking op it Mûnein wie geweldich. It skeelt dat it allegear selsstannige ûndernimmers binne, se hoege hjir net nei it hoofdkantoar te beljen om te freegjen oft it mei, wy binne allegear sels baas. Dat jout fuort ek it aparte karakter fan dit winkelstrjitsje oan. It ienige filiaalbedriuw is de Kijkshop en dy docht ek geweldich mei.'' Het heeft Veenstra goed gedaan dat ook de andere winkeliers in Drachten zich positief opstelden. Ze mogen niet meedoen met Drachten on the Beach, behalve als ze iets aan het aanbod kunnen toevoegen, maar toen de Moleneindwinkeliers voorstelden om vandaag een speciale koopavond te houden en de winkels tot acht uur open te houden, ging 90 procent van de collega's meteen akkoord. ,,Dit is echt ús feestje, mar sa'n hâlding  jout perspektyf. De keapjûn fan tongersdeis is neat mear wurdich, miskien is dit in idee foar de takomst. Wy hawwe it der al oer hân. Drachten wie froeger de Diamant fan it Noarden. Hoe kinne wy der foar soargje dat it wer sa wurdt. It is noch hieltyd in diamant, mar hy moat eefkes hiel goed oppoetst wurde. Dat moatte wy dochs meiïnoar dwaan.'' De Rode Mannen komen Volgens Ha&Ie-voorzitter Klaas Braaksma is Drachten on the Beach de kick off van een veel grotere serie activiteiten. ,,Wy hienen earst al dat prachtige Peije Dei, nei de fakânsje soargje wy dat hjir de Lawei al fêst mei syn programma begjinne kin sa lang't it theater sels noch net klear is en de Rode Mannen komen! We gaan nu door.''