Proef met erfpacht voor starters in Opsterland

Ureterp - Jonge Opsterlanders die de wens op een eigen woning koesteren maar onder de huidige omstandigheden geen kans maken op een hypotheek, krijgen een steuntje in de rug. De gemeente Opsterland wil met erfpacht hun entree op de lokale woningmarkt mogelijk maken.

De erfpachtregeling houdt in dat starters niet de grond hoeven te kopen. De hypotheek voor een nieuwbouwhuis valt daarmee aanzienlijk lager uit en komt zo makkelijker binnen het bereik van de nieuwkomers, is de gedachte. De grond blijft in eigendom van de gemeente, waarvoor de huiseigenaren dan een jaarlijkse vergoeding betalen, de zogeheten canon. Inkomensafhankelijk De hoogte van het canon stelt de gemeente per individu vast, de te betalen vergoeding hangt af van het inkomen van de potentiële huiseigenaar. De canon geldt voor onbepaalde tijd, een wettelijke verplichting anders stappen de banken er niet in. De huiseigenaar kan echter, als het inkomen toeneemt, op elk gewenst moment in de toekomst de erfpacht afkopen, waarna de woning in volledig eigendom komt. Ureterp, Gorredijk en Frieschepalen De erfpacht betreft vooralsnog een pilot en beperkt zich tot drie plekken in Opsterland: de nieuwbouwlocaties Hege Kamp in Ureterp en Loevestein 4 in Gorredijk, en het dorp Frieschepalen. Met de voorlopige regeling verwacht de gemeente twee vliegen in een klap te slaan. Naast de hulp bij aankoop voor de eigen starters, gebruikt Opsterland de erfpacht ook om de stilgevallen bouwactiviteiten in Hege Kamp en Loevestein 4 nieuw leven in te blazen. Momenteel boekt de gemeente alleen maar verliezen af op de onverkochte kavels. De pilot erfpacht maakt deel uit van het Aanvalsplan Wonen, waarmee wethouder Piet van Dijk een koerswijziging inzet door het woningbeleid aan te passen aan de vraag vanuit de lokale markt. De wethouder geeft ermee ook invulling aan de opdracht van de gemeenteraad die in 2011 al aandrongen op een haalbaarheidsonderzoek naar een erfpachtregeling. Tekst: Wim Bras