Cliënten Talant sluiten met verhuizing eerste fase nieuwbouw in Beetsterzwaag af

BEETSTERZWAAG - Ho, dat hoort hier niet. Eppie kan het niet zeggen, maar zijn hele lichaamshouding straalt uit dat er iets niet klopt. Eppie is een van de bewoners van Talant in Beetsterzwaag die vandaag gaan verhuizen.

Foto's Fokke Wester Zijn spullen staan al op de nieuwe kamer, een paar kleinigheden moeten nog over. Eppie Hofstra, die de 70 al is gepasseerd, zal het zelf doen. Met hulp van Astrid Weistra van de facilitaire dienst. Halverwege de wandeling tussen zijn oude kamer en de nieuwe houdt Eppie het echter voor gezien en moet groepsleider Klaas Dijkstra bijspringen. Eenmaal in de nieuwe kamer ziet Eppie het toch niet zo zitten, dat verhuizen. Hij vouwt de doos snel weer dicht. Jelle is gek op roze Verhuizen is voor de bewoners van Talant ook niet makkelijk, zegt woordvoerster Berber Binsma. De verhuizing vandaag van de eerste lichting bewoners, zo'n 64 cliënten, is dan ook grondig voorbereid. Ze hebben vaak staan kijken bij de bouwers en in het centrale gebouw was een woonstudio op ware grootte nagebouwd. Binnen de groep is er veel over gesproken en de cliënten mochten ook meepraten over de inrichting. Daardoor zijn er kamers met gele wanden, groene en zelfs roze. ,,Want Jelle is gek op roze'', zegt begeleider en cliëntcoach Marjolein Schriever. Ook de woonkamer is ingericht naar de wensen van de groep, die kon kiezen uit een aantal thema's. Ondanks de geringe afstand die overbrugd moet worden, is de verhuizing voor veel cliënten een ingrijpende gebeurtenis. Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen niet altijd wat verhuizen is en waarom er verhuisd gaat worden. Ze hebben vaak moeite met veranderingen en onzekerheden en hebben juist hun omgeving nodig om grip te krijgen op hun leven. ,,Onze cliënten maken zich bijvoorbeeld zorgen of hun begeleiders wel meegaan en of spullen niet kwijt raken”, aldus Marjolein Schriever. Om de verhuizing zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben begeleiders samen met familieleden veel aandacht besteed aan de individuele voorbereiding van cliënten. Alle cliënten hebben in de nieuwbouw een eigen studio, bestaande uit een ruime zit/slaapkamer plus douche en toilet, die ze grotendeels naar eigen smaak konden inrichten. Vandaag zijn er diverse verhuisbedrijven ingehuurd om de grote spullen over te brengen, maar ook zijn er cliënten die een handje meehelpen met verhuizen en bij sommigen helpen ook familieleden mee. Even dreigt paniek, wanneer de grote meubels niet blijken te passen en uit elkaar gehaald moeten worden. ,,En dat doen verhuizers niet'', zegt Schriever, die meteen in actie komt. Het blijkt mee te vallen. Alle cliënten zitten vanmiddag nog op de dagbesteding, maar ze gaan aan het begin van de avond naar hun eigen kamer. Daar zullen ze vannacht voor het eerst slapen. Van één bewoner is het eigen waterbed vanochtend overgebracht, zodat het vanmiddag weer vol water kan worden gepompt. Paviljoens sterk verouderd Onder de naam Herontwikkeling De Wissel gaat Talant de komende jaren nieuw bouwen en verbouwen in Beetsterzwaag. Dat is nodig, omdat de huidige ‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig stammen en sterk zijn verouderd. In de nu afgeronde fase één gaat het om twee woonblokken die elk plaats bieden aan vier groepen van acht cliënten. Daarnaast zijn er vier appartementen voor begeleid zelfstandig wonen. Na de bouwvak start fase twee: de verbouw van vier gebouwen op het achterste gedeelte van het terrein. Van oudsher is De Wissel een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, waar cliënten in een meer beschermde setting kunnen leven, wonen en werken. Het terrein biedt hen de gelegenheid om zich tot op zekere hoogte vrij te kunnen bewegen waar dat in een woonwijk niet zou kunnen. Deze cliënten zijn gebaat bij een zekere rust in een prikkelarme omgeving. Speciaal voor deze groep cliënten is daarom besloten nieuw te bouwen op het terrein en niet te kiezen voor decentralisatie, zoals dat elders gebeurt. Freulelaan scheiding Het terrein van het voormalige Borneroord wordt doorsneden door de historische Freulelaan. Die laan maakt een scheiding tussen voor en achter, die ook door Talant wordt gebruikt. Het gedeelte voor de laan is vooral voor meervoudige gehandicapten, terwijl het achterste deel wordt bewoond door cliënten die naast hun handicap een extra probleem hebben, zoals een gedragsstoornis of psychische problemen. ,,De minsken achteryn ha wat mear begelieding noadich en ha ferlet fan in omjouwing mei sa min mooglik prikkels. Sy ha baat by in beskut terrein sa as dit'', legt Binsma uit. De hele verbouwing op het achterste gedeelte moet eind volgend jaar klaar zijn. De veranderingen op het voorste deel verkeren nog in de planningsfase. In het grote plan behoren ook de aanpak van de paden en wegen op het grote bosrijke terrein. Voor het gebied rondom de kruising met de Freulelaan bestaan plannen om er een plein van te maken, dat uitnodigt tot ontmoeting.