Peddelen door het moeras van de Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Het natuurgebied de Alde Feanen in de buurt van Earnewâld is een uitgestrekt laagveengebied. Veel delen van het gebied zijn alleen vanaf het water te bereiken. Daarom houdt It Fryske Gea op zaterdag 12 juli, zaterdag 19 juli en zaterdag 26 juli van 7.00 tot 10.00 uur een kano-excursie door de Alde Feanen.

Het is de ideale manier om op een actieve manier( in driepersoonskano’s) het gebied te ontdekken. Opgave voor de excursie kan tot een dag voor de excursie, 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 53 96 18. Verassende inwoners Tussen het riet verscholen, klinkt het geluid dat lijkt op dat van een misthoorn; de roerdomp. Misschien dat u geluk heeft om zijn roep te horen. Naast de roerdomp komen er ook de rietzanger, rietgors, verschillende eendensoorten als slobeend en wintertaling voor. Naast dat er gevaren wordt met de kano, wordt er een stuk door het gebied gewandeld. Op deze manier kunnen de planten die in De Alde Feanen voorkomen beter bekeken worden.