Boerderijenfietstocht van Earnewâld naar Warten

Drachten - ÂLD - Het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld en museum Warten houden zondag 13 juli een zondagse fietstocht, waarbij de oude boerderij centraal staat. De fietsroute van Earnewâld naar Warten gaat voor een groot deel door het Nationaal park de Alde Feanen, inclusief een oversteek met twee pontjes.

Het landbouwmuseum is die dag open van 10:00 tot 17:00 uur, Warten vanaf 13:00 uur. Er staan nog meer van deze tochten gepland en wel op 10 augustus en 7 september. Agrarische geschiedenis De route start in het Frysk Lânboumuseum in Earnewâld. Daar maakt de bezoeker op een levendige manier kennis met tweeduizend jaar agrarische geschiedenis van Fryslân. Het museum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer tijdens verschillende perioden, zoals de terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en voor en na de oorlog.Hoe hielden onze voorouders het hoofd (soms letterlijk) boven water, hoe gingen ze te werk en wat voor problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen, dat zijn de vragen die de basis vormen van de inrichting van het museum.Natuurlijk speelt de boerderij in al zijn vormen daar een belangrijke rol in. Momenteel is in het museum een expositie over Amerikaanse windmotoren te zien. Greidboerderij    Na een half uurtje fietsen arriveert de deelnemer vervolgens bij de oude en unieke greidboerderij die een onderdeel vormt van museum Warten. Deze oud-Friese greidepleats is de enige in Friesland overgebleven boerderij van het historische langhuistype en laat zien hoe er vroeger in de praktijk geboerd werd. De boerderij is volledig gerestaureerd en in oorspronkelijke staat ingericht.Het is de voorganger van de Kop-hals-rompboerderij.