Akkoord over buitengebied Opsterland ondanks historische tekortkomingen

Drachten - Opsterland heeft de klus van het Bestemmingsplan Buitengebied eindelijk geklaard.

Zeven jaar duurde het Herculeswerk en nog ontbreken twee belangrijke kaarten. Maar maandagavond gaf de gemeenteraad zijn zegen. Kaart met vindplaatsen Geen uitstel meer, nu doordrukken. Zo viel in de raad de stemming het best te omschrijven bij de behandeling van het omvangrijke dossier over de ruimtelijke ordening van het buitengebied. Weliswaar ontbraken nog twee zaken van belang, maar daar wilde, op Opsterlanders na, geen enkele partij meer op wachten. Met de toezegging van wethouder Piet van Dijk dat er eind dit jaar een gemeentelijke kaart met archeologische vindplaatsen tot stand komt, en dat hij in het voorjaar van 2015 ook een cultuurhistorische landschapskaart denkt te kunnen presenteren, nam de overgrote meerderheid van de raad genoegen. Cultuurhistorie De archeologiekaart werkt de gemeente momenteel uit met de provincie, verklaarde Van Dijk. En het balletje dat hij heeft opgegooid om een werkgroep van onbezoldigde deskundigen te formeren die gezamenlijk de cultuurhistorie van Opsterland in kaart gaan brengen, heeft enthousiaste  reacties losgemaakt, aldus de wethouder. ,,Die kennis hebben wij niet binnen het ambtelijk apparaat, maar die zit wel bij onze inwoners.” Kenners van het landschap Van Dijk wil met een beperkte groep kenners van het landschap aan de slag, die elk weer hun eigen netwerk kunnen aanboren. Met  een kleine club voortrekkers denkt hij de vaart erin te kunnen houden, zodat Opsterland in 2015 zijn cultuurhistorie in beeld heeft. Beide historische kaarten wil hij dan in een keer aan het nieuwe bestemmingsplan toevoegen.