Gebr. Van der Lee aan de slag met wegwerk aan N381

Drachten - Gebr. Van der Lee gaat voor de provincie Fryslân aan de slag met het gedeelte Nanningaweg – Venekoten voor het project N381 Drachten – Drentse grens.

Hiermee is de derde aannemer bekend en het aanbestedingstraject voor het wegdeel afgerond. Onderdoorgang en tunnel Het werk in dit contract bestaat uit het aanpassen en opwaarderen van de huidige N381 tussen Oosterwolde-Noord en Oosterwolde-Zuid, de aanleg van een onderdoorgang bij Venekoten en de aanleg van een tunnel bij de Duistereweg. De aannemer begint naar verwachting eind 2014/ begin 2015. Eind 2015 moet alles klaar zijn. Onderdoorgang Venekoten De onderdoorgang bij Venekoten is langere tijd een discussiepunt geweest. Het oorspronkelijk plan was op die plek een viaduct te bouwen. Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid sprak de wens uit een onderdoorgang te willen in verband met beperken geluidsoverlast en zichtverlies. Hier stond de provincie positief tegenover. Doordat er een aanbestedingsvoordeel ontstond bij eerdere aanbestedingen in dit project kon deze wens definitief worden ingewilligd. Werk aan de weg Al eerder is het werk tussen Drachten en de Nanningaweg gegund aan MNO Vervat NL, onderdeel van Boskalis. Heijmans gaat aan de slag met het gedeelte Venekoten – Drentse grens. De uitvoering aan het eerste deel is begonnen. Naast het werk aan de weg zijn er ook nog acht contracten die bestaan uit maatregelen voor de gebiedsontwikkeling. Op een na moeten al deze contracten nog worden aanbesteed en uitgevoerd. Ook voor deze onderdelen is het streven eind 2015 klaar te zijn.