Twaalf uitkeringsgerechtigden Oost Friesland vinden baan in Foodsector

Drachten -  Twaalf mensen met een uitkering uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel hebben de opleiding Technisch Operator Food succesvol afgerond.

Alle twaalf deelnemers krijgen per direct een baan aangeboden bij AB Vakwerk en zijn daarmee verzekerd van een fulltime baan voor de duur van een jaar. Operators In de komende jaren wordt een toename in de vraag naar operators in de voedingsindustrie verwacht. In maart ontstond de gedachte om vast voor te sorteren op deze vraag en hebben gemeenten de handen ineen geslagen om samen met AB Vakwerk een aantal mensen op te leiden. Medio maart is een groot aantal mensen uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten in Drachten en Buitenpost om mensen te informeren over een baan als operator en de opleiding Technisch Operator Food. De bijeenkomsten werden in totaal door 120 mensen bezocht. Vervolgens konden ze solliciteren en werden geïnteresseerden voor een gesprek uitgenodigd door AB Vakwerk. Geslaagd In mei zijn twaalf gemotiveerde kandidaten van start gegaan met de korte durende opleiding voor Technisch Operator Food. Alle kandidaten zijn geslaagd voor de opleiding. Vandaag start banen  Op 25 juni heeft wethouder Nieske Ketelaar van gemeente Smallingerland namens alle deelnemende gemeenten, de bijeenkomst geopend waar de kandidaten hun certificaat in ontvangst mochten nemen. Vandaag starten de mensen met hun baan via AB Vakwerk en zijn ze uitkeringsonafhankelijk geworden.