Vier ton voor project Closing the Loops

Drachten - OMRIN Leeuwarden heeft mede namens consortiumleden een subsidieverzoek ingediend voor het project 'Closing the Loops'. Deze leden zijn Philips uit Drachten,  Lankhorst uit Sneek en Stenden Hogeschool Emmen.

Hiervoor wordt een bedrag van € 400.000 als subsidie beschikbaar gesteld uit het programma Wurkje foar Fryslân. Kunststof als bron voor onderdelen De doelstelling van het project 'Closing the Loops' is om meer kunststoffen uit huishoudelijk afval in te zetten als bron voor allerlei onderdelen in plaats van olie. Het project verbindt de spelers in de recyclingketen van huishoudelijke kunststof verpakkingsafval. Nieuwe investeringen in recycling Het project heeft een looptijd van twee jaar en omvat het uitvoeren van onderzoek, het testen van nieuwe technologieën en processen en het testen van nieuwe toepassingen. Positieve resultaten kan partijen uitdagen tot het doen van nieuwe investeringen in recycling. Dit kunnen ook andere bedrijven zijn dan de deelnemende partijen in het project. De totale kosten van het project bedragen € 2.057.880. Wurkje foar Fryslân Het project 'Closing the Loops' komt uit het programma Wurkje foar Fryslân. Met het programma Wurkje foar Fryslân doet de provincie Fryslân een investering van 300 miljoen  in de mienskip. Zo wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaat de provincie voor economische structuurversterking. Lees er meer over op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan