Enquete moet duidelijk maken of Gorredijk zwembad wil houden

GORREDIJK - Plaatselijk Belang Gorredijk houdt deze maand een enquete onder de dorpsbewoners, om duidelijk te krijgen of er genoeg draagvlak is om het zwembad te behouden als vrijwilligersbad.

Volgens voorzitter Janet Huisman Plaatselijk Belang is het de intentie van de gemeente Opsterland, sportcentrum Kortezwaag, zwemvereniging ISIS en Plaatselijk Belang om het zwembad voor Gorredijk te behouden. ,,De huidige situatie kan echter zo niet doorgaan. Het aantal bezoekers is te laag en de kosten zijn te hoog. Ieder uur dat het zwembad open is moet er ruim 110 euro op worden toegelegd.''

Genoeg bezoekers Een manier om het zwembad open te houden is volgens Huisman dat het een vrijwilligersbad wordt. ,,In heel Nederland zie je dat steeds vaker. En natuurlijk moeten er
ook genoeg bezoekers komen!''

Om de belangstelling voor het zwembad te peilen vraagt Plaatselijk Belang de inwoners van Gorredijk om zich in de laatste week van juni uit te spreken over het bad. De uitkomst van deze enquête zal doorslaggevend zijn voor het vervolg. ,,We hopen dat de enquête ons bijvoorbeeld inzicht zal geven of Gorredijk belang hecht aan een zwembad, of we kunnen rekenen op vrijwilligers, etcetera.''

,,Wanneer de uitkomsten positief zijn gaan we de schouders eronder zetten om een 'vrijwilligersbad' tot stand te brengen. We hopen veel respons te krijgen op de enquête.'' Onder de inzenders van de enquête zal Plaatselijk Belang een prijs verloten.